ITIL® PRACTITIONER 29/11

ITIL Practitioner är en jättebra kurs! Mycket värdefullt med bara vår grupp. I övningar utgick vi från vår situation, med bra diskussioner mot pågående projekt. Fredrik är en helt suverän kursledare!
– Carina Nilsson, Avdelningschef Service & Support, Luleå kommun/IT-kontoret.

Målgrupp: Kursen vänder sig till medarbetare och ledningsgrupper som är involverade i verksamhetsutveckling och förändringsarbete, inte nödvändigtvis baserat på ITIL, och vill utveckla denna förmåga för ökade kund- och affärsvärden

Förkunskaper: För att skriva certifieringen krävs certifiering inom ITIL Foundation. Erfarenhet av verksamhetsutveckling är en fördel men inget förkunskapskrav. Kurstiden används till att skapa en förståelse för praktisk förändringsledning, inte till genomgång av ITIL-teori.

Certifiering: Certifiering sker vid separat tillfälle. Certifieringen är ”open book” och den bok som får användas vid certifieringstillfället heter ITIL Practitioner Guidance (2650 SEK tillkommer om cert genomförs vid klassrumstillfälle alt. 3000 SEK för genomförande online via egen dator).

Kurslängd: 2 dagar
Pris kurs: 14 950 SEK
Pris certifiering: 2 650-3 000 SEK (frivilligt)

Kursmaterial

Digitalt* kursmaterial på engelska ingår

*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut

Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

Temat för kursen är hur man ska skapa och driva en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning. Kursen utgår från CSI-modellen som beskrivs i ITIL-boken Continual Service Improvement och ger handfasta rekommendationer och verktyg för målsättning, uppföljning och förbättringsarbete. Kursen är till stora delar övningsbaserad och deltagarna får chansen att praktiskt tillämpa de verktyg och modeller som kursen beskriver. Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara vid etablering och utveckling av de processer och modeller som beskrivs i ITIL-ramverket. Deltagaren ska även förstå hur de verktyg och mallar som behandlas i kursen ska användas i praktiken. Stort fokus läggs på följande delar:

  • Metod för kontinuerligt förbättringsarbete
  • Effektiv kommunikation
  • Mål och målnedbrytning
  • Mätning och uppföljning
  • Organisatorisk förändringsledning

Observera att boken ITIL Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång.
Olingo har valt ett kursupplägg med två lärarledda utbildningsdagar och ett separat certifieringstillfälle online ca två veckor efter kurs.
Syftet är att ge deltagaren tid att repetera kursen och ta till sig boken ITIL Practitioner Guidance som också kommer att användas under själva certifieringen.
Kursupplägget blir på så sätt både tids- och kostnadseffektivt då du inte är borta från arbetet mer än två dagar, samtidigt som du heller inte betalar för mer än två kursdagar.

OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vid företagskurs hos kund ges möjligheten att anpassa innehållet
och använda den egna verksamheten i övningarna som genomförs. På så sätt integreras teori med direkt värdeskapande praktik/verksamhetsutveckling.

Du kan ladda ner ett mer detaljerat faktablad om kursen.

Kontakta oss för mer information.

[add_eventon_list number_of_months=”6″ event_type=”101″ hide_past=”yes”]

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin