ITIL uppdateras – vad innebär det?

Axelos, ägare av ITIL-ramverket, annonserade i slutet av 2017 att en uppdatering är på gång. ITILv3 ska ersättas med ITIL4. Det är hög tid för det. Version tre släpptes 2007. Det är tolv år sedan. Oceaner av tid i en IT-värld där det normala tidsintervallet för uppdateringar och nya versioner mäts i månader och dagar snarare än decennier.
Sättet att leverera IT-tjänster, samt förutsättningarna, har utvecklats en hel del sedan 2007. Till de stora förändringarna hör introduktion av molntjänster, automatisering, agila metoder samt större fokus på säkerhet. Det har även dykt upp ett antal ramverk och modeller med anknytning till ITIL och IT Service Management. DevOps är ett av dessa.

Axelos har gjort en poäng av att fyran i ITIL4 refererar till ”Fourth industrical revolution” och inte till version 4. ITIL4 når marknaden i februari 2019. Olingo är, som experter på området, inblandade i författandet av det uppdaterade innehållet.

Vad innebär då uppdateringen?

Skillnader i innehåll mellan ITIL4 och ITILv3

  • Starkare koppling till samtidens teknik och best practice, inklusive agila metoder, molntjänster, AI, IoT, robotics etc.
  • Mer holistiskt synsätt på IT-tjänster med fokus på hela värdenätverket kring IT-tjänster än på den interna IT-”organisationen”
  • Uppdaterad struktur och paketering av innehåll och processer med fokus på ’Service value chain’ istället för faser

 

 

 

Utbildning och certifiering

Vad gäller för de som har utbildats och certifierats i ITIL v3? Kommer certifikaten fortsätta gälla? Axelos försäkrar att certifieringar fortsätter gälla samt att dagens ITIL v3-utbildningar är fortsatt relevanta. Under en övergångsperiod kommer båda versioner löpa parallellt och fram till 2020 finns det möjlighet att utbilda och certifiera sig inom både ITIL4 och version 3.
Övrigt som är värt att känna till om utbildning och certifiering:
  • Alla nuvarande certifieringar i ITIL v3 fortsätter gälla
  • Certifiering i ITIL4 på foundation-nivå kommer vara möjligt från februari 2019 medan certifiering på fördjupningsnivå blir tillgängligt först H2 2019
  • Certifieringsupplägget för ITIL4 är annorlunda jämfört med v3 (se bild nedan)
  • Det kommer finnas en ”fast track” för de som ligger på en högre certifieringsnivå att även få en högre nivå i ITIL4

 

Vilken version ska jag välja – ITILv3 eller ITIL4?

För utbildning

Det beror främst på vad andra i din organisation är utbildade inom.
Om ni redan har påbörjat utbildningsresan och många i er organisation nyligen utbildats i  ITIL v3 så kan det vara ett bra alternativ att fortsätta på detta spår. Det är då en bra idé att, för hela organisationen, komplettera med en kortare utbildning kring skillnaderna mellan de olika versionerna. En annan anledning att gå kurser i ITIL v3 är om man påbörjat resan att certifiera sig som ITIL Expert på ITIL v3.
I alla övriga fall är rekommendationen att välja ITIL4, det vill säga om det inte har skett någon större utbildningsinsats eller om utbildningar har varit utspridda i tiden.

I praktiken

Behöver vi göra om allt nu?! Svaret är givetvis nej. Bakom den uppdaterade fasaden så är mycket sig likt. Det är på det stora hela samma processer (även om de i ITIL4 döpts om till practices) och de har samma syfte och mål. Precis som i ITILv3, och enligt best practice, förväntas varje organisation anpassa processerna till sina egna behov. Processer och arbetssätt bör kontinuerligt granskas och uppdateras så att de fortsätter skapa värde för organisationen. Om ni inte gjort det med era ITILv3-baserade processer så bör ni ta kontakt med oss – då behöver ni nämligen en hjälpande hand i ert förbättringsarbete.

 

Vi sitter på mer information än vad vi har publicerat här så om du är intresserad av att veta mer kan du ta kontakt med mig eller någon annan på Olingo.

/Ola

2016-03 Olingo-80-2-2
Ola Källgården är konsult, affärsutvecklare och utbildare på Olingo Consulting. ola.kallgarden@olingo.se or LinkedIn.

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin