Alla går mot agilt – varför då?

Alla går mot agilt – varför då?

Har du funderat på varför så många organisationer går över till agila arbetssätt? Vad är syftet och vad ligger bakom denna trend? Vad är det man vill uppnå?

När saker förändras och allt inte kan planeras på förhand och speciellt om det inte finns ett rätt och enkelt sätt att lösa uppgiften, då är det agila arbetssättet att föredra. När målet är tydligt, men detaljerna dit är komplexa och kan lösas på många olika sätt – vid utmaningar så som vid systemutveckling, kundanpassningar och produktutveckling. 

Några av svaren kring nyttan med det agila är:

  • Bättre affärsvärde – mer klirr i kassan helt enkelt.
  • Mer motiverade medarbetare – vid övergångar till agila arbetssätt har ökningar med 30% av nöjda medarbetare uppnåtts (enligt studier av SAFe®). Med tanke på Gallups undersökning (2021) där 82% av svenskarna uppger att de känner sig oengagerade på jobbet är målet att öka engagemanget något som många organisationer vill höja.
  • Tydlighet och snabbare beslut – genom att ha ett tydligt ramverk och tydligare prioriteringar. De som är närmast att utföra uppgifterna ska kunna påverka besluten. Besluten skall alltså inte tas långt ifrån de som faktiskt ska utföra uppgiften. När beslut fattas närmre de som utför uppgiften går det snabbare till handling.
  • Teamarbete. Att jobba i team och inte bära enskilt ansvar gör att motivationen ökar och blir mindre sårbart om någon är tillfälligt frånvarande.
  • Kundfokus och snabbare till marknaden – genom att jobba nära kunden i korta cykler, sprintar, iterationer kommer produkter och tjänster snabbare ut marknaden.

 

Så, vad behövs då för att agila arbetssätt ska lyckas?

  1. Kulturen: Att gå från kontroll till tillit. Dagens medarbetare är kompetenta, kunniga och kan ta ansvar.  Att våga släppa på kontrollen är en nyckel till att lyckas.
  2. Våga göra fel: Att testa fort,  tänka och ha en lärande kultur är en annan pusselbit. Detta görs genom att ha tillfällen för att kunna reflektera och utveckla arbetssättet.
  3. Öppenhet, transparens och tydlighet: Om information, mål, status och hinder blir tydliga är det lättare att göra något åt det. Inom agila arbetssätt är det inbyggt i systemet att lätt ha tillgång till rätt information.
maskintänk vs agiltänk
Bild av Frida Panoussis (Modell från boken ”Det agila företaget” av Lennart Francke och Göran Nilsson)

Från maskintänk till agiltänk:

Det agila är ett skifte från ett ”maskintänk” till ett ”agiltänk”. Från maskiner, till människor, i fokus. Från ett ägarorienterat fokus till ett kundorienterat fokus. Från belöningssystem till inre motivation och drivkrafter. Från granskning och kontroll till förtroende och tillit. Från noggrann planering till snabb anpassning.

Men, tänker du, är inte det där med principer, manifest, Scrum, Kanban och SAFe det agila? Att ha backlogs, epics,  user stories, tasks, standups, retro, demo och lanseringar? Jo, visst är det sätten som får snurr på det agila. Men först och främst kommer viljan och insikten att det behövs nya snabbrörliga arbetssätt för att kunna anpassa sig till en oviss framtid.

Så, summerat är det agila arbetssättet till för att du som medarbetare ska få ett tydligare, roligare och snabbare arbetssätt med värdeskapande utveckling och gladare kunder.

Vill ni diskutera agila arbetssätt – kontakta oss! Tveka inte heller att ladda ner vår agila ordlista om du inte redan gjort det. 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook