Vad vi kan lära av kackerlackor

Behöver man vara först med nya idéer för att överleva?
Nej, det handlar om att vara anpassningsbar. En nära vän kallar det för ”att vara kackerlacka”. Kackerlackan överlever i de flesta miljöer tack vare förmågan att anpassa sig efter förutsättningarna. På motsvarande sätt – det är inte de företag som kommer med flest nya uppfinningar som överlever utan de som bäst lyckas anpassa sig till nya förutsättningar och behov.

Allt eftersom förändringstakten utanför organisationen ökar behöver utvecklingen inom organisationen ske snabbare. Men hur gör man det då? Hur ser vi till att gå från post-it-lapp till realiserad idé? Grundläggande förutsättningar är ett ledarskap som vågar samt en arbetsmetodik och kultur som ger stöd.

En innovativ organisation behöver ett ledarskap som bjuder in och som lyssnar, även på de mest galna idéerna. Ett ledarskap som uppmuntrar medarbetarna att nätverka, dela med sig och utvecklas. Ett ledarskap som är nyfiket och som strävar efter att utvecklas. Ett ledarskap som har tagit höjd för att idéer får misslyckas. Ur misslyckanden föds framgångar.

Att leda en innovativ organisationen kräver mod. Mod att vara prestigelös, mod att släppa det som är tryggt och som tidigare har fungerat. Mod att våga vänta. Många fantastiska idéer har gått i stöpet för att de var före sin tid. I en innovativ organisation vågar ledningen ge de anställda mod att dela med sig av sina idéer. För det är i de anställdas hjärnor som guldklimparna oftast finns. Ledningen måste bara våga lyssna och skapa förutsättningar för att konkretisera idéerna.

Sist men inte minst krävs det en metodik. Även innovation kräver ett strukturerat arbetssätt.
Metodiken bör ge stöd för att registrera idéer, konkretisera och prioritera idéerna mot varandra. Det behöver också tydligt framgå hur mycket experimentering får ”kosta” och hur stora förluster som kan tas för de idéer som inte lyfter.
Ett konkret tips är att avsätta en pengapott för innovation. Pengar som ska ”brännas” på att få fram och testa innovativa idéer.

På Olingo jobbar vi med en metodik som vi kallar Innovation Spark som bygger på filosofin Design Thinking. Innovation Spark gör det lätt att följa en idé från gul lapp till realisering på ett tydligt och visuellt sätt med stöd av workshops och koncepttavlor. Den gör det också lättare att sålla bland idéerna. Dessutom kan du enkelt blanda in kunder och andra intressenter i ett tidigt skede för att testa om dina idéer har bärkraft.

Hur modig är du och din organisation? Redo att bli som en kackerlacka?
Ta gärna kontakt med mig så kan vi prata mer om innovation och dess koppling till insektsvärlden.

 

Regina Rasmanis, VD Olingo
regina.rasmanis@olingo.se

 

Läs fler blogginlägg från Regina och hennes kollegor på Olingo.

 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook