Hur är det att jobba i ett Agile Release Train?

Hallå där Elin Nycander, konsult på Olingo som för närvarande är på uppdrag hos vår kund Telia, hur är det att jobba i ett agile release train egentligen? Jag har rollen som business analyst på Telia. Det är en roll som inte är definierad inom SAFe, men som man valt att skapa på grund av att […]

Vad gör en Scrum Master?

Hej Helena Berglund, du jobbar som Scrum Master, vad gör engetligen? I min roll så stöttar jag mitt team så att de med ett agilt och hållbart arbetssätt kan leverera värde till våra kunder och andra intressenter i organisationen, samt att jobba med ständing förbättring av det arbetet. Mycket handlar om att känna av teamet […]

Kopplingen mellan lean-agile mindset och Inner Development Goals – IDG

Kopplingen mellan lean-agile mindset och Inner Development Goals – IDG  Känner du till IDG? Inner Development Goals? Det är ett ramverk med förmågor för att driva förändring och inre hållbarhet. Framför allt ser man det som viktigt att ledare utvecklar dessa egenskaper, förhållningssätt och färdigheter. Hela ramverket är kopplat till den samlade forskningen inom ledararskap, […]

Gör rätt saker på rätt sätt med stöd av en effektkarta

”Rätt saker på rätt sätt” tror jag att de flesta hört talas om. Enligt min erfarenhet är det inte lika ofta som vi människor känner till och använder ett verktyg vid namn effektkarta*. När jag som konsult stöttar kunder är effektkartan relativt okänd. I detta inlägg vill jag dela med mig av värdet av en […]