Bimodal IT – baksidan av myntet

”Det är väl för f*n inte IT-organisationen ansvar att driva affärsutvecklingen?!”

Den ”frågan” fick jag av en CIO alldeles nyligen. Frustrationen var tydlig. Utbrottet inträffade vid en diskussion i samband med en CIO-konferens där IT-organisationen, i föredrag efter föredrag, framställdes som riddaren som förväntas rädda organisationen från den eldsprutande draken (ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering). Tre termer upprepades som ett mantra; Innovation, digitalisering och bimodal IT.

I CIO-kretsar har det varit mycket prat och skriverier om dessa termer de senaste två åren. Inte minst Bimodal IT. Sedan begreppet och modellen skapades av Gartner 2014 har den använts för att beskriva IT-organisationens (o)förmåga att leverera i två lägen, eller ”modes”;

Läge 1 – Marathon

Hålla ljuset tänt och leverera befintliga tjänster med hög tillförlitlighet.
Här dominerar ordning och reda.
Stabilitet rankas högre än hastighet.
Processfokus och dokumentation.
 marathon

Läge 2 – Sprint

Vara ett snabbfotat och agilt stöd för verksamhetens behov av nya tjänster.
Processer och dokumentation har inte samma fokus.
Speed rankas högre än stabilitet.
Agila metoder och snabba leveranser.
sprint

Konsekvenserna

Bakgrunden till modellen är att IT-organisationer, enligt Gartner, anses vara trögfotade och teknikfokuserade snarare än agila och affärsorienterade. I digitaliseringens tidevarv duger det inte att vara en bromskloss.
Modellen ger ingen vägledning till hur en IT-organisation ska etablera dessa två lägen, men i branschen råder ingen brist på åsikter och förslag på hur det ska gå till. En vanlig åsikt är att IT-organisationen måste delas upp i två separata enheter, en för varje läge. Det framhålls att enheterna måste vara personalmässigt separata så att den agila sprint-delen inte ”smittas” av långsamheten från marathon-delen.
Detta kan, vid första anblicken, verka klokt.

Tänker man lite djupare på konsekvensen av att dela upp verksamheten i två delar uppstår några frågetecken. Vad händer om sprint-teamet får ”carte blanche” att utveckla tjänster utan att ta hänsyn till teknikarv, förändringsprocesser och andra släpankare som marathon-teamet får dras med?
Någon uttryckte det som att tjänster som utvecklas inom ramen för Läge 2 kommer vara som snittblommor. De kommer blomma snabbt och vara vackra under en period, men förutsättningarna för långsiktig överlevnad är dåliga eftersom de inte har någon stabil grund att växa i. Denna stabila grund utgörs, bland annat, av dataintegration och samverkan med andra tjänster och existerande plattformar. En tjänst som inte integreras mot existerande system och organisationsdata är, i de flesta fall, av begränsat värde.

En annan invändning mot bimodal IT är att innovationen, som modellen är tänkt att understödja, sällan blir långsiktig eftersom så stor del av budgeten, av hävd, blir uppbunden i Läge 1. Den del av budgeten som läggs på Läge 2 räcker till att dra iväg några irrbloss men inte till långsiktiga investeringar. Kritikerna hävdar att IT-organisationen istället bör ta ett helhetsgrepp kring infrastrukturen för att skapa en (molnbaserad) plattform som, på sikt, skapar förutsättningar för digitalisering och ökad förändringstakt.

Vad Olingo tycker

På Olingo ställer vi oss neutrala i debatten kring bimodal IT. Det som är centralt är att samtliga organisationer har digitialisering och innovation högt upp på agendan. Då menar vi inte IT-organisationens agenda utan högsta ledningens agenda. Om det är IT-organisationen eller andra delar av verksamheten som är drivande i arbetet är sekundärt. Speciellt med tanke på att IT-organisationen som företeelse är under uppluckring. Varför ska man ha en separat IT-organisation när allt i organisationen kretsar kring IT? Vad blir kvar av IT-organisationens traditionella roll när teknik och infrastruktur flyttar ut i molnet?
Behovet som återstår är informationshantering och integration. Dagens IT-organisationer övergår till att bli ”Enheten för hantering av information och integration”.

Sammanfattningsvis, frågan som varje CIO eller IT-chef bör ställa sig är; ”Hur ska jag och min IT-organisation utvecklas för att fortsätta skapa värde?”. Alldeles oavsett om den förväntas ta ansvar för, eller bara vara en del av, affärsutvecklingen.

/Ola Källgården

 

2016-03 Olingo-80-2-2
Ola Källgården är VD på Olingo Consulting. Du når honom på ola.kallgarden@olingo.se eller via LinkedIn.

Tidigare blogginlägg på samma tema:

>>Innovate or die – vad innebär bimodal IT?
>>Devops – I framtiden är vi alla nybörjare
>>Tre arv som står i vägen för digitaliseringen

>>Andra blogginlägg av Ola och kollegorna på Olingo
>>Kurs om DevOps

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook