Så kan Delegation Poker tydliggöra vem som bestämmer vad

Vem i organisationen gör egentligen vad? Använd Delegation Poker för att synliggöra vem som är ansvarig för vad och till vilken nivå.

När vi går mot en allt mer agil omvärld med självstyrande och autonoma team så ställer det nya krav på dig som ledare. När teamen själva står för allt mer av beslutsfattandet så är det viktigt att klargöra vem som är ansvarig för vilket område och i vilken utsträckning. Delegation Poker är en metod som uppmuntrar och ger dina medarbetare bästa förutsättningar att själva fatta beslut.

Så vad är då Delegation Poker? Det är ett spel ur ramverket Management 3.0 som är en samling metoder, arbetssätt och verktyg som hjälper dig att leda och utveckla en agil organisation.

Syftet med spelet är att hamra hem idén om att beslutsfattande och uppgifter delegeras till och slutförs av teamet själva i en kontrollerad miljö. Använd Delegation Poker för att klargöra vem det är som är ansvarig för vilken uppgift och till vilken nivå. Är det exempelvis alltid Team Lead som bestämmer vilka arbetstider som gäller på kontoret, eller är detta upp till medarbetarna själva? Hur rapporteras detta och bör Team Lead informeras om medarbetarnas intentioner? Detta är bara ett exempel på frågor man skulle kunna behöva lyfta och reda ut tillsammans med sina kollegor för att tydliggöra precis vilka befogenheter du som ledare eller medarbetare har, detta för att säkerställa att teamet är så motiverat och engagerat som möjligt.

I denna video berättar vi mer i detalj hur det går till, samt ger exempel på hur vi på Olingo har använt oss av Delegation Poker och Management 3.0 med våra kunder och internt. Spelet finns som fysiska kort och som PDF att ladda ner. Se filmen för att ta reda på hur du spelar! 

Om det här med agilt ledarskap och kortspel som gör jobbet bättre är din grej  så kan vi rekommendera vår artikel om Moving Motivators, som också är ett verktyg ur Management 3.0.

Leo Edin, Account Manager
leo.edin@olingo.se

Kontakta oss om du vill ha en fysisk eller digital kortlek, eller om du vill veta mer om våra tjänster och utbildningar

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook