DevOps – I framtiden är vi alla nybörjare

Det enda vi säkert vet om framtiden är att den kommer se annorlunda ut än nutiden. I Kevin Kellys utmärkta bok The Inevitable målar han upp tolv tekniska drivkrafter som påverkar utvecklingen i samhället. En av dessa är att vi alla kommer vara nybörjare. Att vi hela tiden måste lära om och lära nytt. Ingen kunskap är beständig. Vi kommer aldrig kunna slå oss till ro med de färdigheter vi besitter. En utmanande insikt.

IT exemplifierar förändringstakten i samhället på ett tydligt sätt. För några år sedan var det legio med långa utvecklingscykler och utvecklingsprojekt där det kunde gå månader och år mellan kravspec och utvecklad produkt. Vattenfallsmetoden regerade på utvecklingsavdelningen. Förbättringar på mjukvaror, till exempel operativsystem, kom i form av ”patchar” som sporadiskt distribuerades till användarna. Installation av dessa patchar var ett högriskspel där priset, i form av funktionshaveri och inkompabilitet, ofta översteg värdet.
Idag ser det annorlunda ut. Molntjänster och operativsystem uppdateras kontinuerligt och, mer eller mindre, utan vår vetskap. IT-tjänsterna utvecklas på ett närmast steglöst sätt och helt plötsligt har ett menyval försvunnit eller tillkommit. Det händer att fel introduceras men lika snabbt som felet dök upp har det försvunnit igen. Populära tjänster som Facebook, Netflix och Spotify genomför flera releaser per dag och enligt uppgift introducerar Amazon uppdateringar i sin produktionsmiljö var elfte sekund.
Vad har möjliggjort skiftet från vattenfall till kontinuerlig utveckling? Dels är det tekniska framsteg men den snabba förändringstakten kräver även nya arbetssätt för utveckling av IT-tjänster. Vattenfallsmetoden har ersatts av agila metoder och manuell testning av automatiserad. Det som på senare tid fått fäste är en ”modell”, DevOps, som binder samman utveckling med drift, support och förvaltning. Ordet Devops är en ihopskrivning av orden ”Development” och ”Operations” och syftet är, som namnet antyder, att knyta ihop utveckling med support och förvaltning. Till skillnad mot flera andra ramverk och metoder, som till exempel ITIL®, finns det ingen som äger eller förvaltar DevOps. Det finns heller ingen vedertagen definition av vad DevOps är och innehåller. Wikipedia definierar DevOps på följande sätt:

DevOps is a culture, movement or practice that emphasizes the collaboration and communication of both software developers and other information-technology (IT) professionals while automating the process of software delivery and infrastructure changes. It aims at establishing a culture and environment where building, testing, and releasing software can happen rapidly, frequently, and more reliably.

Det är en vanlig missuppfattning att DevOps primärt handlar om automatiserad testning och driftsättning. Så är inte fallet. Huvudpoängen är att utvecklingen av en IT-tjänst ska ske i samspel mellan flera roller. I varje utvecklingsteam ska det finnas representanter för drift, support, förvaltning och säkerhet. Dessa aspekter ska byggas in i IT-tjänstens DNA.

Det finns flera exempel på organisationer som har anammat DevOps sedan lång tid tillbaka (till och med innan begreppet DevOps myntades). Spotify, Klarna, Netflix och andra stjärnskott har aldrig jobbat på annat sätt. Nu börjar även organisationer med betydligt fler år på nacken styra in på samma spår, både inom privat och offentlig sektor.

Som en konsekvens av att det inte finns en ägare av DevOps så har det dröjt innan etablerade utbildningar och certifieringar inom DevOps blivit tillgängliga. Nu börjar de dock falla på plats. Det finns två organisationer, DASA och DevOps Institute, som parallellt har tagit fram ackrediteringar och utbildningsvägar. Kursupplägg och innehåll är snarlikt. Olingo har valt att leverera DASAs kursutbud. Anledningen är att det är fler organisationer som står bakom DASA och att vi har bedömt chanserna till världsdominans som större. Den som lever får se.
Oavsett vad som händer med DASA och DevOps Institute så har DevOps kommit för att stanna så det är väl värt att lära sig för samtliga organisationer som ägnar sig åt tjänsteutveckling. Kunskap ger framgång. Åtminstone fram tills nästa grej dyker upp och vi blir nybörjare igen.

/Ola Källgården

 

Andra blogginlägg på samma tema:

>>Innovate or die – vad innebär bimodal IT?
>>Bimodal IT – baksidan av myntet 
>>Tre arv som står i vägen för digitaliseringen

>>Andra blogginlägg av Ola och kollegorna på Olingo
>>Kurs om DevOps

 

2016-03 Olingo-80-2-2
Ola Källgården är VD på Olingo Consulting. Du når honom på ola.kallgarden@olingo.se eller via LinkedIn.

 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook