Digitalisering för att accelerera den hållbara omställningen

Olingo och Time People Group är en del av Digitaliseringskonsulterna, ett antal aktörer som förenas i ambitionen att hjälpa samhället bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med Digitaliseringskonsulterna var vi med och anordnade ett branschsamtal den 27/1 för att samtala om hur vi kan möjliggöra och förverkliga en hållbar framtid genom digitalisering. Alex Weibull, verksamhetskonsult på Olingo, var där och delar sina reflektioner från mötet:

Det är lätt att fastna i diskussioner för hur vi själva ska nå ”nettonollutsläpp” och sen gömma sig bakom allt bra vi gör idag. Vi är ju ändå bättre än grannen där borta som minsann släpper ut mer? Jag är bara en liten utsläppare. Vad gör egentligen min insats för skillnad i det stora hela?

Vi behöver skifta fokus från offerkoftan och att bara se problem till att våga se lösningarna istället. Den relevanta frågan vi måste ställa oss är vad vi behöver göra för att 11 miljarder människor skall kunna leva tillsammans på lika förutsättningar?

Det kommer krävas radikala förändringar och nya sätt att bemöta problem – tillsammans. Branschsamtalet som Digilatiseringskonsulterna höll den 27/1 hade deltagare från en rad olika branscher där alla samlades vid två punkter:

  1. Vi behöver ta oss an detta med ett lösningsfokus som utgår från lösningar som funkar för alla på jorden. Inte bara oss i väst.
  2. För att kunna ha ett lösningsfokus kommer samarbete vara helt avgörande och vi som digitaliseringsaktörer kommer vara en viktig spelare för att möjliggöra de transformativa lösningar som behövs.

 

För att möjliggöra de två punkterna ovan är det nödvändigt att rita om många spelregler och driva på för att skapa marknadsförutsättningar som stöttar den utveckling som behövs för transformativa förändringar. För att göra detta behöver stora förändringar ske gällande både vilka möjligheter som finns för datadelning inom offentlig sektor samt hur offentlig upphandling kan beakta de lösningar som behövs.

Utöver ovanstående kommer vi även driva på hur vi riskmässigt värderar olika alternativ som inte befinner sig inom de planetära gränserna samt undersöka hur finansiella institut kan hjälpa till att premiera transformativa hållbara lösningar, även om det har en större investeringskostnad associerad till sig.

Vårt nästa steg efter detta samtal är dels att initiera fler branschsamtal för att fortsätta dialogen. Utöver det kommer vi ta vidare våran diskussion från den 27/1 för att se om den kan omsättas i förslag till fortsatt färdplansarbete för Fossilfritt Sverige. Vi kommer även omvandla de diskussioner som hölls för att se vilka förslag som kan lämnas över till Regeringskansliet och hjälpa till att öka takten mot en hållbar omställning genom digitalisering. 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook