GDPR ersätter PUL – Vad innebär det för IT? 5/12

Seminarium med föreläsare från Olingo och Advokatfirmorna Vinge & Fylgia. Schemalagda seminarietillfällen syns längst ner på denna sida. Ta kontakt med oss om tiden inte passar eller om du är intresserad av ett företagsinternt tillfälle.Målgrupp: Beslutsfattare inom IT och verksamheten
Tid: Frukost från 08.00, seminariet pågår mellan 8.30 och 10.00. Mellan 10.00 och 10.30 finns möjlighet till fördjupning och frågor.
Pris: Kostnadsfritt.

Våra seminarier riktar sig företrädesvis till Olingos kunder. Då våra seminarier ofta blir fullbokade måste vi begränsa antalet deltagare från samma organisation. Om ni är flera intresserade kan vi istället leverera seminariet på plats hos er! Inför seminariet utgår en kallelse med närmare information.

Seminariet ger en god överblick av skillnader och gap mellan EU:s Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, förkortad till GDPR,) och svenska PUL, samt hur arbetet med anpassningen till den nya lagen kan planeras.

GDPR ersätter PUL. Motsvarande gäller för EU:s samtliga medlemsländer (och marknader). Syftet är att harmoniseringen ska underlätta handeln inom/till EU.

Den nya lagen syftar även till att ytterligare stärka skyddet av den enskildes personuppgifter och samtidigt tillgodose den enskildes rätt till åtkomst, få sina uppgifter korrigerade och rätten att bli glömd. Den enskilde har vidare rätt att bli informerad om vilket data som samlas in, i vilket syfte, lagringstid samt information om vilka som har åtkomst.

Det innebär att flertalet organisationer nu behöver göra en omfattande översyn och analys av vilka förändringar man behöver göra i processer, rutiner, system och dokumentation för att säkerställa korrekt behandling och lagring av personuppgifter – internt och/eller via sina underleverantörer.

Här följer exempel på vad GDPR, och seminariet, innefattar och vad varje organisation och IT behöver beakta.

  • Ökat fokus på integritet och sekretess
  • Utökade krav kring samtycke
  • Översyn av system, processer, roller och rutiner
  • Skyldighet att inom 72 timmar anmäla intrång/personuppgiftsincident
  • Översyn av avtal
  • Höga böter

Det finns med andra ord många anledningar till att nu förbereda sig och planera för arbetet med anpassningen till GDPR.

Välkommen att anmäla dig till ett givande och inspirerande seminarium!

>> GDPR – I teorin och praktiken (tvådagarskurs) 

>> Läs mer om hur Olingo hjälper organisationer uppfylla GDPR

 

2016-03 Olingo-188-2-2
Ammi Södergård är Olingo-konsult med compliance (regelefterlevnad) och GDPR som specialistområde. Du når henne på ammi.sodergard@olingo.se
Nicklas Vinge
Nicklas Thorgerzon är advokat på Advokatfirman Vinge. Han är specialiserad på juridik inom området integritetsskydd och behandling av personuppgifter.
Katarina Lindgren är advokat på Advokatfirman Fylgia. Hon är specialiserad på juridik inom bland annat områdena Personuppgiftslagen och dataskyddsfrågor, IT-rätt samt Bolagsrätt.
Per Ditzinger är Olingo-konsult med specialisering inom Informationssäkerhet, compliance och Access Management.
Per har många års erfarenhet från verksamhet med rikets hårdaste informationssäkerhetskrav.

 

 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook