GDPR – I teorin och praktiken 11/12

OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som på något sätt är ansvarig för organisationens hantering av personuppgifter, eller ansvarig för att organisationen uppfyller de krav som ställs
Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper eller certifieringar.
Certifiering: Ingen certifiering.
Kurslängd: 2 dagar
Pris kurs: 11 900 SEK
Kursmaterial: I kursavgiften ingår kursmaterial med exempel som kan användas i anpassningsarbetet, samt en utskriven version av Dataskyddsförordningen (GDPR).Kursen är framtagen och levereras genom ett samarbete mellan Olingo och Advokatfirmorna Vinge eller Fylgia.
Kursen ger en god introduktion till EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) och en överblick av både skillnader och gap mellan svenska PUL (Personuppgiftslagen) och GDPR. Under kursen går vi bland annat igenom hur projektarbetet med anpassningen till den nya lagen kan planeras och genomföras.
Kursens inledande dag är mer teoretiskt inriktad, medan dag två i stora delar är diskussions- och övnings-baserad i syfte att deltagarna ska få med sig kunskap om hur man förbereder sig på anpassningen till GDPR.
Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.Följande delar hanteras i kursen:

 • Fördjupad introduktion till GDPR, inklusive skillnader och gap jämfört med PUL
 • Projektarbetet i praktiken – exempel, övningar och diskussioner
  • Informationsfas ledning och nyckelroller
  • Dokumenterat nuläge och gap-analys
  • Anpassningsarbetet
 • Hur bevisa efterlevnad av GDPR
  • Anpassade ledningsdokument, policys och riktlinjer
  • Anpassade system och tjänster
  • Anpassade processer, rutiner och checklistor

Du kan ladda ner ett mer detaljerat faktablad om kursen.


Ammi Södergård, Olingo Consulting

Nicklas Thorgerzon, Advokatfirman Vinge

Katarina Lindgren, Advokatfirman Fylgia

[add_eventon_list number_of_months=”6″ event_type=”217″ hide_past=”yes” ]

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook