Gör rätt saker på rätt sätt med stöd av en effektkarta

”Rätt saker på rätt sätt” tror jag att de flesta hört talas om. Enligt min erfarenhet är det inte lika ofta som vi människor känner till och använder ett verktyg vid namn effektkarta*. När jag som konsult stöttar kunder är effektkartan relativt okänd. I detta inlägg vill jag dela med mig av värdet av en effektkarta.

* Effektstyrning av IT: nyttan uppstår i användningen av Ingrid Ottersten och  Mijo Balic

Jag minns speciellt ett kunduppdrag där jag introducerade just effektkarta. I produktteamet som jag ingick i fick jag ta del av teamets syn på sitt tidigare arbete. Teammedlemmarna ansåg att mjukvaruprodukterna var tillfredsställande bra avseende hur de tagits fram. Däremot saknade teamet tillräckliga svar och feedback på i vilken grad produkterna var de rätta och om det fanns en inbördes prioritering av leverans av produkterna. Det var såklart olyckligt av flera skäl; omotiverande för teammedlemmarna, en risk för att initiativet arbetade delvis med icke relevanta produkter (läs: potentiell waste) och en risk för att människor skulle få vänta onödigt länge på att kunna använda sig av produkterna i sin vardag.

I det kontinuerliga arbetet med en effektkarta identifieras den röda tråd som människor och en organisation med fördel behöver visualisera och skapa tillsammans.
Effektmål – Målgrupper – Användningsmål – Åtgärder
Effektmål de nyttor som förväntas uppstå
Målgrupper vilka kan realisera effektmålen, vilka ska använda de produkter som tillhandahålls
Användningsmål vilka behov har målgrupperna, vad ska målgrupperna uppnå
Åtgärder vilka produkter ska erbjudas och vad behöver göras för att kunna erbjuda dessa

Den röda tråden i en effektkarta håller ihop viktig och värdefull information, inte minst för det tvärfunktionella samarbetet. Effektkartan hjälper till att belysa relevanta områden och uppmuntrar till dialog. Den är hjälpsam ur många aspekter; här följer ett axplock

 • Gemensamma mål
 • Röra sig i samma och medvetna riktning
 • Värdehemtagning
 • Tydliga prioriteringar
 • Intressenternas förväntningar
 • Verksamhetsprocesser
 • Design Doing: användarcentrering
 • Helhet
 • Tillhörighet, del av den agila kulturen
 • Gemensam förståelse
 • Delaktighet, end-to-end responsibility
 • Bro verksamhet och IT
 • Mätbarhet
 • Feedback från intressenter
 • Vad har åstadkommits
 
Här ovan kan ni se ett vardagsexempel på hur en effektkarta skulle kunna se ut för en husbyggnation. Syftet är att syngliggöra vilka som ska möjliggöra effekterna och vilka behov de har.

Sara Laurentz, konsult på Olingo

 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook