Innovate or die – vad innebär bimodal IT?

Innovate or die. Det är den dramatiska titeln på Peter Sandbergs föredrag på Olingos CIO Hot Spot ’16.
Att det, för organisationer, ligger till på det viset rådet det inga tvivel om. Jack Welch, tidigare chef för General Electrics, uttryckte samma sak med andra ord; ”If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near” Ett statistiskt bevis på att det inte går att vinna på gamla meriter är att hälften av de företag som tillhörde Fortune 500 år 1999 nu är borta från listan.
Okej, vi kan acceptera att kärnverksamheten behöver utvecklas och vara innovativ, men vad innebär det för IT-organisationen? Förväntas IT-organisationen driva innovation eller bara låta bli att stå i vägen? En CIO uttryckte utmaningen på ett kärnfullt sätt: ”Vi måste lägga rälsen samtidigt som höghastighetståget far fram”.

Begreppet bimodal IT, som Gartner står bakom, syftar till att IT-organisationen bör agera i två lägen, eller ”modes”. Det ena är att säkerställa att existerande IT-tjänster levereras med kvalitet, effektivitet och långsiktighet. Det andra är IT-organisationens bidrag till kärnverksamhetens utveckling och innovation, ofta i form av korta men intensiva utredningar och projekt. Den första delen, som vi kan kalla ”hålla ljuset tänt” är vardag för de flesta IT-organisationer. Det är där det mesta av krutet läggs. Det är den andra delen, som vi kan kalla ”innovationsstöd”, som håller CIO;n eller IT-chefen vaken om nätterna.

För att lyckas med bimodal IT krävs i många fall radikala ändringar i organisationen. Ny kompetens ska in och tät samverkan med kärnverksamheten byggas upp. Vissa organisationer väljer att skapa en separat enhet som helt saknar eller har en lös koppling till IT-organisationen. Enheten kallas ibland digitaliseringsenheten och chefen för CDO – Chief Digital Officer. Ett exempel på en organisation som tydligt slagit in på vägen mot bimodal IT är Stockholms Stads IT, som numera går under namnet Avdelningen för digital utveckling. I den nya organisationen ingår flera enheter, bland dessa Digital förnyelse och Teknisk utveckling och förvaltning. Det är lätt att gissa vilken enhet som fokuserar på att hålla ljuset tänt och vilken som är innovationsstöd till kärnverksamheten.

Det finns många exempel på hur man kan stöpa en IT-organisation så att den ger bra stöd för det bimodala tänket. Det finns även en del myter. En av dessa myter är att den innovativa delen ska vara mer ”fri” i organisation och arbetssätt. Att det agila arbetssättet, kombinerat med det höga tempot, minskar behovet av etablerade processer och tydlighet i roller och ansvar. Sanningen är snarare tvärtom. På motsvarande sätt som att de stora konstnärerna arbetade strukturerat och disciplinerat (även begreppet ”konstnärlig frihet” är alltså en myt) kräver innovationsarbete struktur och tydlighet. Med andra ord, en framgångsfaktor för innovation är strukturerade arbetsprocesser och tydlighet i mål, roller och ansvar.

Åter till kärnfrågan – vilken roll har IT-organisationen i kärnverksamhetens innovationsarbete? Svaret är att det är hög tid att sluta se IT som frikopplat från kärnverksamheten. IT bör och ska vara en integrerad del av kärnverksamheten. Den organisation som inte inser det kommer inte bara misslyckas med att lägga rälsen samtidigt som tåget far fram, man kommer tillhöra den hälft som står kvar på plattformen när tåget har passerat.

Fler blogginlägg från Ola och hans kollegor på Olingo hittar du här.

 

2016-03 Olingo-80-2-2

Ola Källgården är VD på Olingo Consulting. Du når honom på ola.kallgarden@olingo.se eller via LinkedIn.

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook