Kopplingen mellan lean-agile mindset och Inner Development Goals – IDG

Kopplingen mellan lean-agile mindset och Inner Development Goals – IDG 

Känner du till IDG? Inner Development Goals? Det är ett ramverk med förmågor för att driva förändring och inre hållbarhet. Framför allt ser man det som viktigt att ledare utvecklar dessa egenskaper, förhållningssätt och färdigheter. Hela ramverket är kopplat till den samlade forskningen inom ledararskap, förändringsleding och utveckling.  

Idén med IDG kommer ursprungligen från The Sustainable Development Goals (SDGs) eller Global Goals, Globala Målen och FN:s Agenda 2030. Där man sett att det saknats något för att få till de förändringar som behövs och att arbetet med att uppnå målen går alldeles för långsamt.  

Initiativet  kring IDG är ett samskapande mellan The New Division  ( som tog fram visualiseringen av SDG) , 29 K och Ekskäret Foundation tillsammans med partners som Handelshögskolan, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Lunds universitet, företag som Ikea, Ericsson, Stena Line, Google och många fler. 

Tillsammans med forskare började de undersöka vilka egenskaper som behövs för att nå förändring och kom fram till fem grupper som tillsammans rymmer 23 egenskaper. Det fem kategorierna är: att vara, tänka, relatera, samverka och handla. 

Områdena är: 

ATT VARA – relationen till sig själv och att vara närvarande 

ATT TÄNKA – kognitiva förmågor som kritiskt tänkande och förstå komplexa strukturer. 

ATT RELATERA – omtanke för sig själv och andra 

SAMVERKA – Sociala förmågor för att kommunicera och samskapa med andra 

ATT AGERA – förmågan att driva förändring 

Vi på Olingo ser detta som väldigt likt förhållningssätten, minitestet och värderingarna inom lean-agile.  Och att dessa förmågor är de samma som behövs i välfungerande autonoma team. ”Att vara” ligger li nje med de agila maindsetet att vara öppen för nya idéer och att vara närvarande vid varje standup.  ” Att tänka” – är hela syftet med de agila arbetssättet och att lösa och ”förstå komplexa strukturer”. ”Att relatera” – i det agila ser vi att ha omtanke om både de andra i organisationen, kunden och sina teammedlemmar är av stor vikt för framgång och att leverera värde.  ”Samverka” – varför det inom tex Scrum finns stand up, retorspekriv och demonstratoner är just för att kommunicera och att samskapa med andra. Så att det är tydligt vilka framsteg som görs.  ”Att agera” – kan inom det agila översättas till ”att leverera värde” – värde som  skapar föränding, förbättringar och ger kunden ett bättre resultat.  

 

 Det blir spännande att se hur dessa verktyg med IDG:ern kan komma att användas inom organisationer. Hur ser du på dessa kopplingar till den agila världen? 

Läs mer här: 

https://www.innerdevelopmentgoals.org/ 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook