Ledarens roll i en agil verksamhet

Vad blir ledarens roll i en verksamhet där man jobbar agilt, med autonoma team?

Innan vi besvarar den frågan, låt oss ta en titt på olika typer av verksamheter som behöver olika typer av ledarskap:

Ledarskap i en organisation där människor gör en maskins jobb

I organisationer där människor utför en maskins arbete hanteras människor som maskiner. I denna typ av organisation berättar ledarna för de anställda vad de ska göra. Lite/inget ansvar eller mandat ligger hos medarbetarna och ledarna detaljstyr.

Ledarskap i en organisation där människor ses som värdefulla tillgångar

I dessa organisationer så måste ledarna agera ”servant leaders”, dvs de måste finnas där för sin medarbetare och stötta dem. Chefer föredrar dock att hålla sig till hierarkin. Det finns ett inslag av vuxen-barn relation.

Ledarskap i en organisation där människorna sitter på kunskapen och kompetensen och är de som är bäst lämpade att fatta beslut

I detta läge fungerar ingen av tidigare ledarskapsstilar; ledarna kan inte berätta för medarbetarna vad de ska göra, servant leader fungerar inte heller då medarbetarna vet bättre än ledarna. Så vad blir då ledarnas roll?

 

”Man kan likna det vid ett brädspel”

 

 

Här blir det ett paradigmskifte, ledarens roll blir inte att leda, utan att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb. Man brukar säga Manage the system, not the people”

Man kan likna det vid ett brädspel, ledarna berättar inte för de som spelar vad de ska göra eller vart de ska gå, utan det handlar om att beskriva mål och att sätta upp regler som gör att spelarna vet vad som gäller. Fungerar inte spelet som det är avsett är det ingen bra idé att detaljstyra, utan troligen bättre att ändra på reglerna.

Så hur ska du som ledare sätta upp ett system som skapar förutsättningar för medarbetarna att nå målen?

Motivation och engagemang

En förutsättning för att medarbetarna ska bli självgående är att ledaren förstår vad som motiverar och skapar engagemang. För att ta reda på det kan ledaren tillsammans med medarbetarna lista och prioritera ett antal motivatorer. Nedan en lista på olika typer av motivatorer:

 • Nyfikenhet
 • Ära
 • Acceptans
 • Kontroll
 • Påverkan
 • Frihet
 • Närhet
 •  Ordning
 • Syfte och mål
 • Status
 

Om medarbetarna t.ex. motiveras av frihet och att kunna påverka blir ledarens uppgift att skapa förutsättningar så att dessa motivatorer kan få utrymme.

Se vår artikel Moving Motivators – spela kort och gör ett bättre jobb

Hur mycket kontroll har medarbetarna eller teamet?

I en komplex värld har ingen enskild individ all information. Varje arbetare har bara kan bara se/förstå en ofullständig del av helheten, detsamma gäller ledaren. I stället för att ledaren fattar beslut baserad på bristande information är det bättre att låta teamet få kontroll över beslut där de har en bättre gemensam bild av en situation. Problemet är dock att ofta när ledare delegerar arbete till medarbetare eller team ger de dem inga tydliga gränser för kontroll. Ledarens roll blir att göra det helt klart vad medarbetarens eller teamets nivå av kontroll är inom ett visst område. För att hitta rätt nivå kan ledaren skapa en ”delegation board” där man tillsammans med medarbetarna/teamet förtydligar var ansvaret för olika områden ligger, och i vilken grad som ledaren är involverad. Dock räcker det inte med enbart tydliga gränser, ledaren måste också se till att medarbetare och team har förmågan att agera inom de angivna gränser och mandat.

Kultur äter allt till frukost

Ledarskapets främsta funktion är att vårda kulturen genom att stå för nödvändiga värden. För att lyckas med detta måste man identifiera de beteenden, attityder och värderingar som krävs för att medarbetarna/teamet ska kunna samverka på ett effektivt sätt. När önskade beteenden och värderingar är identifierade är det ledarens uppgift att leva som man lär och förstärka goda beteenden och motverka de sämre.

 

Manage the system, not the people”

 

Så, i en värld med mogna medarbetare, autonoma team och anpassat ledarskap, vem är det som:

 •  Anställer en teammedlem?
 • Sätter lönerna i teamet?
 • Beslutar semesterperioder?

Jo, sannolikt teamet!

Ledarens roll i en komplex värld med autonoma team blir till att ”manage the system, not the people”

Fredrik Hultén Verksamhetskonsult fredrik.hulten@olingo.se

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook