MÅLSTYRNING

Denna tjänst går ut på att skapa en tydlig koppling mellan vision, mål och aktiviteter. Vi säkerställer att målen för din del av verksamheten stämmer överens med organisationen som helhet. Arbetet drivs i workshop-format och vi använder oss av ett balanserat styrkort för att synliggöra resultatet.

Ta kontakt med oss för ett möte där vi, utifrån era förutsättningar, beskriver upplägget i detalj.

Ladda ner beskrivning av balanserat styrkort!

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook