SAFe – vad är det?

SAFe är ett ramverk, eller kunskapsdatabas, för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team. Den primära målgruppen är större organisationer som har många agila team och komplexa lösningar. SAFe stärker även kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamen eftersom det skapas en tydlig koppling mellan övergripande kundbehov och de lösningar som utvecklas.
SAFe har referenser till DevOps och Lean IT och innehåller principer, roller och arbetssätt för hur man kan få det att fungera i praktiken. Utöver det praktiska stödet innehåller SAFe en modell som beskriver hur man bör gå tillväga för att etablera SAFe i organisationen.

Det finns åtskilliga stora, svenska organisationer som har anammat SAFe, både inom offentlig och privat sektor.

Olingo är SAFe partner vilket innebär att vi har rätt att hålla ackrediterade utbildningar i SAFe. Den grundläggande kursen heter Leading SAFe.

Läs mer om vad SAFe innehåller och anledningar till att ta till sig ramverket.

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook