Tre arv som står i vägen för digitaliseringen

Men hallå!! Vilken sten har du bott under de senaste 25 åren?!
Det är en fråga jag har lust att ställa till de yrvakna själar som pratar om digitalisering som att det vore ett nytt påfund.
”Nu måste vi börja digitalisera verksamheten!”. Jaha, och vad är det som pågått de senaste 25 åren sedan internet blev allmänt tillgängligt och datasystem blev kritiska för verksamheten?

Är det något som, helt plötsligt, gör det extra relevant att effektivisera med stöd av IT?
Något måste det vara som har fått ledningsgrupper att springa i cirklar, skapa ”handlingsplaner” och inrätta nya roller.
Självklart ökar förändringstakten, globaliseringstrycket och kravet på effektivisering men det har ju inte skett över en natt utan är makrotrender som påverkat företag under lång tid.

En del av ”skulden” för hypen kring digitalisering får bäras av trendspaningsbolagen med Gartner i spetsen. De senaste åren har buzzwords som digitalisering, bimodal IT och CDO (Chief Digital Officer) trummats in hos landets CIO-er och företagsledare. I den senaste versionen av Gartners CIO Conference som gick av stapeln i början av november kryper man dock till korset och erkänner att man var lite överilad när man föreslog att IT-organisationerna borde inrätta den separata rollen CDO för att driva digitaliseringen. Det har nämligen visat sig att CIO-erna var tillräckligt kompetenta för att förstå att digitalisering är viktigt.

Mitt i allt kaos står IT-organisationen i ett tillstånd av förvirring. Rollen har blivit otydlig. Är det kärnverksamheten eller IT-organisationen som ska driva ”digitaliseringen”. Vad blir IT-organisationens roll när IT är en integrerad del av kärnverksamheten? Gränserna blir suddiga. Det var lättare förr när IT-organisationen hade en tydlig roll som stödfunktion. Man skulle ta hand om tekniken och se till att den fungerar. Det fanns en avdelning för utveckling, en för drift och en för support. Utvecklingsavdelningens roll var att skapa stödsystem för verksamheten. Fjärran från diskussioner om skugg-IT, molntjänster och digitalisering.

Något motvilligt kommer jag trots allt använda ordet ’digitalisering’ för att benämna den resa som IT-organisationer står inför. Oavsett ordval står många traditionella IT-organisationer inför konkreta utmaningar. Till stor del hänger dessa utmaningar samman med arv.

De tre arven

Teknikarv

Teknikarvet behöver knappast sin förklaring. Ålderdomliga system som har knutits samman till en stor spagettiskål av beroenden, integrationer och specialanpassade gränssnitt. Att bryta isär dessa monoliter kräver tålamod och tid. Nyckeln blir att stycka elefanten i små, små delar. Ett nytt begrepp att lära sig är microservices. Microservices syftar till små programenheter som har en tydligt definierad, men begränsad uppgift. Flera microservices knyts samman för att skapa en helhet. Skillnaden mot spagettiarvet är att microservices har standardiserade gränssnitt och att de kan användas på samma sätt som legobitar i ett legobygge. Att gradvis dra ut spagettistrå efter spagettistrå och ersätta med microservices kallas inom DevOps för ”strangle strategy”. Den gamla monoliten bryts ner, bit för bit, och återuppstår i ny skepnad som legobygge.

spaghetti


Kulturarv

Kulturarv är det som sitter i väggarna och som präglar attityder och arbetssätt. Exempel på kultur som motverkar digitaliseringen är ”stabilitet trumfar allt” och ”agila metoder funkar inte hos oss”. Utmaningen är enkel att förstå men svår att åtgärda. Även här krävs tid, tålamod och långsiktighet. Kultur påverkas oss på flera nivåer. Svenska kulturen, företagskulturen, gruppkulturen. Svenska kulturen lämnar vi därhän men företagskulturen och kulturen inom gruppen kan vi påverka. Som med så många andra saker måste kulturen drivas uppifrån.  Ledningen måste vara tydlig med vilken kultur som ska råda och, framför allt, leva i enlighet – walk the talk.

walk-the-talk


Personalarv

Sist men inte minst har vi arvet som utgör den värsta huvudvärken för många chefer. Personalarvet. För många år sedan höll jag en utbildning om förändringsledning och ställde frågan ”vad gör man med personal som vägrar acceptera nya arbetssätt?”. Deltagarna skruvade på sig och kom med kommentarer som ”man måste försöka övertyga dem…” och ”det handlar mycket om att utbilda…”. Till slut räckte en kvinna upp handen och säger på klingande finlandssvenska ”vi sparkar dem!”. Det visade sig att kvinnan var verksam i Estland där andra arbetsrättsliga lagar råder. I Sverige är det inte riktigt så enkelt. Däremot är det inte omöjligt, vilket flera svenska storföretag kan vittna om. Jättar som Ericsson och Telia har genom åren gjort gigantiska omställningar av personal och kompetens.

personalarv

Slutklämmen

Den organisation som har mod och förmåga att adressera de tre arven har goda förutsättningarna att lyckas. Den som inte gör det har mycket att förlora. Att stå still och hoppas att digitaliseringen ”bara är en fluga” ska inte ses som ett alternativ.

 

/Ola Källgården

 

2016-03 Olingo-80-2-2

Tidigare blogginlägg på samma tema:

>>Innovate or die – vad innebär bimodal IT?
>>Bimodal IT – baksidan av myntet 
>>DevOps – I framtiden är vi alla nybörjare

>>Andra blogginlägg av Ola och kollegorna på Olingo
>>Kurs om DevOps

 

Ola Källgården är affärsutvecklingschef och verksamhetskonsult på Olingo Consulting. Du når honom på ola.kallgarden@olingo.se eller via LinkedIn.

 

 

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook