Vad är Agile Service Management?

Vad är Agile Service Management och hur kan ni använda det?

Agile Service Management försöker applicera de agila värdena och principerna i processarbetet. Målet är att leverera värde till kunderna med tillräckligt mycket struktur, kontroll och ständiga förbättringar av tjänsterna.

Varför ska man börja titta på detta? Jo, många som idag arbetar agilt i sin produktutveckling har märkt att det kan krocka med de interna rutinerna kring bland annat drift, incidenter och problem hantering. Värderingar och arbetssätt i de olika teamen kan skapa frustration och irritation och kanske även ett vi och dom tänkande.

Frustrationen kan bero på att interna processerna många gånger är skapade högre upp i organisationen och kan blir fyrkantigt att hålla sig till. Krocken blir då mellan det strukturerat styrda rutinerna och de mer flexibla arbetssätten.

Inom både produkt- och processutveckling måste hänsyn tas till olika integrationer och beroenden.

Det bör därför finnas olika roller inom och utanför teamen med sina olika ansvar och befogenheter som arbetar tillsammans på olika nivåer för att få till helheten.

Målet är ju att effektivt och ändamålsenligt genom tillräckligt mycket kontroll och struktur kunna leverera produkter och tjänster med kundens värde i fokus.

Vill ni diskutera Agile Service Management eller få hjälp med agilt arbete, Service Management eller kombinationen – kontakta oss!

Ammi Södergård Verksamhetskonsult ammi.sodergard@olingo.se

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook