Vad gör en Scrum Master?

Hej Helena Berglund, du jobbar som Scrum Master, vad gör engetligen?

I min roll så stöttar jag mitt team så att de med ett agilt och hållbart arbetssätt kan leverera värde till våra kunder och andra intressenter i organisationen, samt att jobba med ständing förbättring av det arbetet. Mycket handlar om att känna av teamet och kunna möta dem där dem befinner sig. 

Jag stöttar mina team så att de med ett agilt och hållbart arbetssätt kan leverera värde till våra stakeholders och kunder, samt att också jobba med ständig förbättring av detta arbete.

Mycket handlar om att möta teamet där de är och se vad som behövs göras. Det går inte riktigt att applicera samma formel, från samma start rakt av på alla team, eller individer. Det handlar ju om processer där de kan ha kommit olika långt i sin förståelse och sätt att hantera sitt arbete.

Det är också viktigt att förstå vad som finns runtomkring teamet, vad har vi för stakeholders, har vi beroenden till andra team när vi utvecklar saker, hur hanteras det osv.

Jag jobbar också med att hjälpa till att bygga en känsla av att vi är i ett tryggt team, där det är ok att testa saker, kanske misslyckas ibland för att raskt lära sig av det.

Vilka förkunskaper krävs för att jobba som Scrum master?

Det beror nog på vem du frågar och det handlar nog också en del om var du hamnar, men kunskap om vad som avses med att jobba lean och agilt är förstås bra att ha med sig. Även kunskap om hur man på bra sätt kan få individer och team att reflektera och förbättra sitt sätt att arbeta. Ska du jobba med SAFe kan det vara bra att ha kunskap inom det etc.

Om man har lite verktygskunskap så brukar det hjälpa också, tillexempel från Jira eller liknande.

Det som jag också tycker har hjälpt mig är att ha varit på lite olika företag, sett hur både fungerande och icke-fungerande  flöden sett ut och hur värde levererats snabbare eller långsammare. 

Team av olika storlek och sammansättningar har haft olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. En förståelse för systemtänk, det är bra att kunna ha ett helikopterperspektiv och ett långsiktigt tänk.

Det som också är hjälpsamt är att försöka ha en inställning av ”att hjälpa någon inte är att göra saker åt dem”, utan snarare vill en Scrum master hjälpa dem att kunna hjälpa sig själva. Du är där för teamets skull.

Vad är det roligaste med jobbet?

Helt klart att få jobba teamnära och se utvecklingen både hos individerna och för teamet – att kunna hjälpa andra att lyckas!

Helena Berglund

Helena.Berglund@olingo.se

Vill du lära dig med om Scrum? Kolla vår Scrumkurser

Är du redan Scrum Master och är sugen på nytt uppdrag? Ansök här

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook