VAD KOMMER EFTER ITIL®?

ITIL, i dess nuvarande form, kommer inte vara för evigt. Den intressanta frågan är vad som kommer i dess ställe och hur länge det dröjer.
De insatta vet att ITIL-ramverket består av fem kärnböcker som beskriver ett antal processer och modeller som stöd för effektiv hantering av IT-tjänster. Man refererar till ITIL som en ”best practice” för hantering av IT-tjänster. Redan där blir det lite motsägelsefullt. Hur kan en samling böcker, som i bästa fall uppdateras vart femte år, utgöra ”best practice” i en bransch som utvecklas dagligen? Hur tar ITIL hänsyn till nya sätt att tänka och arbeta, som t.ex. agila metoder och molntjänster? Hur fångar ITIL upp erfarenheter från användarna för att utveckla ramverket?
Det påstås att ITIL är baserat på erfarenheter från ca 1500 företag. Jag påstår inte att det är lögn men det är, diplomatiskt uttryckt, en sanning med modifikation. Böckerna har skrivits av en handfull författare och det är deras ord som förmedlas. Dessa författare har självklart tagit intryck från företag de kommit i kontakt med samt inhämtat synpunkter från de som granskat böckerna. Men det är så långt ”erfarenheterna” sträcker sig.
ITILs framtid ligger i att bli mer likt wikipedia, där innehållet skapas och granskas av ett stort antal författare och uppdateras allteftersom informationen blir utdaterad.
Axelos, de nya ägarna till ITIL, satsar hårt på att utveckla ITIL åt det hållet. Av ren självbevarelsedrift kan man tro, med tanke på att de betalade väldigt mycket pengar för rättigheterna och varumärket.
Inom branschen bubblar en handfull andra initiativ för att skapa ”morgondagens ITIL”. Ett intressant alternativ är Taking Service Forward där en samling ITSM-rävar har dragit igång ett arbete för att skapa en mer agil ”best practice”. Deras arbete är i sin linda men det ska bli intressant att följa utvecklingen.
Innebär det här att ITIL kommer försvinna? I dess nuvarande form – ja. Som ramverk och best practice – nej.
Hur länge kommer det dröja innan formen ändras? Förändringen kommer ske gradvis men en gissning är att ITIL har en annan form inom tre år.
Ska man avvakta med att investera i ITIL? Nej. Oavsett vad som händer med formen för ITIL kommer ITIL som ramverk finnas kvar. Nya modeller och format kommer bygga på ITILs språk och processer. Det finns ett upparbetat värde i ITIL-terminologin och de processer ITIL beskriver. Oavsett vem som driver det ”nya ITIL” och hur formatet ser ut kommer hänsyn tas till detta värde.
Vi på Olingo ser med spänning fram emot det som håller på att hända på ITSM-marknaden. Vi kommer säkert få anledning att lära oss ännu fler modeller och verktyg för utveckling av tjänsteleveransen. Oavsett vad det blir, och i vilken form, är det viktigt att inte glömma bort vad som ska vara i fokus. Värde för kunden.

Ola Källgården, för dagen självutnämnd ITSM-profet

PS. Som du märker finns ingen referens till IT-avdelningen i texten ovan. Gränsen mellan IT och verksamhet kommer inom kort vara utsuddad. IT-avdelningen kommer upphöra som företeelse och integreras med affärsverksamheten. Vi börjar närma oss det läge vi hört om i femton år – ”IT is the business and the business is IT”.

Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook