KUNDCASE

Santander Consumer Bank

Nina Söderberg började arbeta med oss på Olingo i januari 2017. Med sig i bagaget har Nina mångårig erfarenhet av ledarskap som kontorschef för bankkontor. Dessutom har hon arbetat som systemägare både på affärssidan och IT-sidan. I mars påbörjade Nina ett uppdrag på Santander Consumer Bank.  I denna intervju kan du läsa Ninas berättelse om uppdraget och hur det är att arbeta som konsult för Olingo. 

Meeting of coworkers

Agil verksamhetsutveckling på Santander Consumer Bank

Hej Nina! Skulle du kunna beskriva ditt nuvarande projekt på Santander? 

På Santander Consumer Bank är det stort fokus på kunderna. Santander genomför just nu en transformationsresa som skall landa i snabbare anpassning till kundernas behov. Detta innebär att man går från traditionella utvecklingsmetoder till att anamma ett mer agilt arbetssätt med hjälp av ramverk som Scrum, SAFe och DevOps. Nu går det betydligt fortare att få ut ny och förbättrad funktionalitet till kunderna.  

Jag kom in i en linjeroll som System Manager men eftersom de behövde hjälp i transformationsarbetet fick jag möjlighet att bli del av den resan. Den utmaning jag arbetar med är hur traditionella ITIL-roller och arbetssätt ska kunna integreras med ett agilt arbetssätt. Som bank finns krav på att det finns en tydlig styrning av hur ändringar genomförs och produktionssätts och här gick det inte helt friktionsfritt när ITIL och Agile skulle fungera ihop. Det är inte unikt på något sätt. Enligt företagets processbeskrivningar ska ett antal godkännande och beslutspunkter passeras. Att översätta de aktiviteterna till hur de agila teamen arbetade var inte helt enkelt. Arbetet underlättades inte heller av att det i vissa fall fanns beroenden mellan olika agila team, men även beroenden till organisationer i andra länder.

Konsult på santander för olingo

Vad är den största utmaningen? 

Förankringen! Förändringen påverkar både affärssidan och IT. Alla behöver anpassa sitt arbetssätt och det är inte alltid till det positiva för den enskilde medarbetaren. För de agila teamen blir det lite mer dokumentation och tröghet i beslut än vad de tänkt från början, samtidigt som ITIL-rollerna change och deploy kan känna att de inte längre har full kontroll över alla steg. Här behövs tillit. Det finns i stor utsträckning men kan stärkas ännu mer. 

Vilka andra utmaningar har ni stött på och hur har de lösts? 

Många förändringar påverkas av de andra tre nordiska organisationerna vilka inte arbetar agilt i samma utsträckning som i Sverige. Samtidigt är det svårt att få förståelse för behovet av information och framförhållning. Den utmaningen fanns redan tidigare med blev tydligare när man började jobba med sprintar och sprintplanering.  

En annan stor utmaning har varit systemstöd. ITIL-processerna såsom incident, problem och change använder ett ärendehanteringssystem, medan de agila teamen använder sig av ett annat. På kort sikt kommer det att fortsätta vara två olika system, något vi har fått anpassa oss till. Svårigheten blir därför kravet på spårbarhet. Det ska gå att följa alla förändringar hela vägen. Men vi tycker att vi har lyckats hitta en process som inte är alltför tidskrävande. 

Hur långt har ni kommit hittills?  

Det var viktigt för oss att få ut instruktioner innan semestrarna började i slutet av juni. Alla inblandade ville verkligen att vi i augusti skulle ha en gemensam syn på hur change och deploy ska fungera. Härligt engagemang från alla! Både de som deltog från agila team och de som har roller som change-, release- och deploymanagers var mycket engagerade för att hitta ett fungerande arbetssätt. Det blev många tillfällen då vi stod vid whiteboarden och ritade. Nu har vi en första version som vi provar och ska utvärdera. Därefter räknar vi med småjusteringar för att få det att flyta på bättre. Precis som det ska vara när man jobbar agilt.  

Paketet innehåller checklistor på vad som behöver finnas på plats och göras under hela change- och deployprocesserna. Det innebär allt från vad som behöver vara klart innan förändringen kan sprintplaneras (Definition of Ready) tills den är redo för produktionssättning (Definition of Done). För deployprocessen handlar det om vad som ingår i Definition of Done till dess att en Post Implementation Review är genomförd. 

Vad blir det fokus på i höst? 

Det är högt tempo och viljan att förbättra processerna är fortsatt stor. Vi ska fortsätta utveckla det vi startade i våras, men vi ska också anpassa processerna till nästa steg som är automatiserade produktionssättningar. Jag är imponerad över att se hur snabbt det går att få ut nyheter i produktion och med automatiserade produktionssättningar kommer det att gå ännu fortare. Det gäller dock att inte tappa kontrollerna som behöver vara på plats och se till att dokumentation som är nödvändig inte försvinner. Det ska vi fokusera på nu. Och vi ska göra det så enkelt som möjligt. 

Vad är det roligaste med det här uppdraget? 

Santander är ett spännande företag som verkligen ser till att ligga i framkant. Den positiva attityden till att testa nya metoder och med det även en tillåtande attityd till att det ibland inte blir perfekt, gör att jag vågar ta ut svängarna mer än vad jag brukar. Riktigt kul att få prova på nytt. Jag har personligen utvecklats mycket samtidigt som jag känner att jag kan bidra med kunskap jag fått från tidigare erfarenheter. Från mina konsultkollegor har jag dessutom fått mycket hjälp med tankar och idéer på hur hinder kan lösas. De idéerna har både utvecklat mig och bidragit till en bättre leverans till Santander.  

konsult för olingo på santander

Vad är det bästa med att vara konsult? 

Det bästa är helt klart att kunna vara till hjälp. De flesta IT-avdelningar brottas med ungefär samma typ av utmaningar men med en egen ”twist”. Det jag tror många inte tänker på är att det är inte bara är den inhyrda konsultens erfarenhet och kompetens som de får ta del av utan hela Olingos samlade kompetens. Vi konsulter är duktiga på att dela erfarenheter med varandra och när vi kör fast hjälper vi varandra. Tillsammans har vi erfarenhet från otroligt många olika företag och verksamheter. Det är en stor anledning till att jag valde att bli konsult på Olingo.  

Sedan måste man gilla att träffa nya människor och vara intresserad av att lära sig nytt. För oavsett vart man hamnar så är det ny företagskultur att anpassa sig till och nya människor som man ska samarbeta med. Det gäller att vara nyfiken och lyhörd. Samt, naturligtvis, gilla förändring.