KUNDCASE

Inera

Maarten Merckx har arbetat på Olingo som verksamhetskonsult och utbildare sedan 2013.  Maarten har sedan dess hjälpt många IT-organisationer att utveckla sina strategiska och taktiska förmågor.

I januari 2019 ville Ineras IT-avdelning påbörja en resa mot mer enhetliga och effektivare arbetssätt. För att tillgodose detta behov etablerade Maarten en agilt inspirerad ändringshantering. 

Läs berättelsen nedan.

Ineras agila ändringshantering

Inera som ägs av Sveriges regioner, kommuner och SKR Företag har som uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden och därmed förbättra och effektivisera den. Det gör bolaget genom att utveckla och förvalta en gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Inera tillhandahåller främst olika infrastrukturtjänster, men de är även ansvarig för 1177 Vårdguiden. 

Inera har formats genom sammanslagningen av olika IT-verksamheter från den publika sektorn. Dessa olika verksamheter har tagit med sig olika arbetssätt, vilket fungerade ett tag, men med ökade krav på tillförlitlighet, snabbhet och digitalisering, blev det nödvändigt att harmonisera arbetssättenDärmed var det inte sagt att alla skulle jobbar på exakt samma sätt, men att t.ex. takten, begreppen och flöden skulle stämma överens. Ineras IT-avdelning valde då att börja resa mot mer likartade arbetssätt. De ville börja med att förbättra sin ändrings- och releasehantering. 

I januari 2019 anlitade Inera Olingo för att hjälpa dem med den resan. Utifrån det uttalade behovet och de förutsättningarna förslog Olingo att lösa uppgiften med inslag av agila metoder. När målet med uppgiften diskuterades blev det tydligt att ändringshanteringsprocessen behövde bli mer agil och varför då inte lägga upp arbetet med att utveckla processen enligt de agila principer och metoder. Dessutom hade ITIL4 precis kommit ut och där poängteras bland annat att beslut skall tas av de som kan ämnet och förstår både nytta och risker, dvs att allt inte behöver gå upp till ett Ändringsråd. 

Arbetet började med att definiera mål, principer och arbetsmetodik. Ett tvärfunktionellt team från olika delar av organisationen sammanställdes och började jobba med en backlog av uppgifter som de själva hade sammanställt och prioriterat. Teamet tog sig an uppgifter av olika karaktär: Det handlade om att hitta en gemensam process, med gemensamma begrepp, men med en större grad av delegering av beslut och mindre detaljstyrning. Sen behövde stödsystemet anpassas efter den nya processen och även roller och ansvar uppdateras. Och inte minst förändringsledningen var en viktig uppgift inom en verksamhetsutveckling som detta innebar. 

Inera jobbar vidare för att nå en enhetlig beslutsprocess i grunden, som är både snabbare och smidigare med färre grindar och mindre dokumentationMen med utrymme för att anpassa och tillämpa processen efter tjänsters olika behov av tex kontinuerlig leverans.  Med stöd av ett uppdaterat verktyg är målet att det skall leda till större acceptans och efterlevnad bland personalen, vilket i slutändan är avgörande.