Är CIOn framtidens VD?

I detta blogginlägg beskriver Erik Clausen hur en modern IT-organisation bör drivas och vilka krav som ställs på CIO-rollen. Erik konstaterar att målstyrning är och förblir en viktig framgångsfaktor.  ITs roll Att ITs roll i företagen har stärkts i och med den pågående digitaliseringen av samhället är odiskutabelt, men hur påverkar detta ledningen och styrningen av IT? Är det verkligen […]

Förvaltningsstyrning – 7 saker att tänka på

Att införa en modell för förvaltningsstyrning är ett beprövat sätt att framgångsrikt få ordning på oklara IT-kostnader, få till gemensam prioritering av projekt och ändringar, samt skapa en tydlighet kring vem som beslutar vad. Men det finns ett antal utmaningar på vägen. Här följer sju punkter att bevaka för att få till en lyckad förvaltningsstyrning. […]

Ny EU-lag ersätter PUL – hur påverkar det dig och din organisation?

Den 14 april 2016 antogs den nya EU-förordningen om dataskydd och kommer träda i kraft maj 2018. Förordningen stärker privatpersoners möjlighet att ha kontroll över sina personuppgifter i vår digitala värld med smarta telefoner, sociala medier, internetbanker och gränsöverskridande överföringar av data. Vad innebär det för organisationen? EU-lagen, eller förordningen om man ska vara korrekt, […]

Kickstarta med en succé!

Med över 1000 deltagare, och med leveranser i Sverige, Norge, USA och Asien är det en succé! Många av våra kunder väljer vår egenutvecklade ITSM-simulering som en aktivitetsdag för IT. I utvärderingarna är simuleringen den mest uppskattade delaktiviteten! Se här vad våra kunder tycker. Simuleringen skapar mycket värde, insikt, engagemang, teambuilding och många skratt. Den ger medarbetarna en energisprakande upplevelse. […]

VAD KOMMER EFTER ITIL®?

ITIL, i dess nuvarande form, kommer inte vara för evigt. Den intressanta frågan är vad som kommer i dess ställe och hur länge det dröjer. De insatta vet att ITIL-ramverket består av fem kärnböcker som beskriver ett antal processer och modeller som stöd för effektiv hantering av IT-tjänster.