Det finns ingen quick fix för en lyckad förändring!

Hade en intressant diskussion med mina kollegor på Olingo idag. Vad ingår egentligen i Change Management, var frågan. Är det en förändring i olika processer, eller kanske systemförändringar som är på tapeten. Eller kan det vara ett nytt arbetssätt som t.ex. Agile eller DevOps? Detta fick mig inspirerad att skriva några rader kring mina upplevelser och frustration kopplade till förändringsledning, i detta avlånga land.

Jag upplever att allt för många ledare vill hitta en ”quick fix” som gör att förändringen (eller om du föredrar det…transformationen) kommer att lösa sig om vi bara har rätt arbetsmodell, IT-verktyg eller varför inte en ny organisationsstruktur. Med det är inte så enkelt. När och hur kommer människorna in i bilden? Har du en kultur som stödjer förändringen? Vem är det som ansvarar för själva förändringen? Vem är ytterst ansvarig för att hålla ihop allt runtomkring förändringen? Säger du ”detta är inget problem för oss, vi har duktiga projektledare för sådant.”? Ni kanske har Sveriges bästa projektledare men när får ni effekt av själva förändringen? Vid en överlämning till organisationen eller 24-36 månader efter att projektet har levererats?

Hur kommer det sig att all statistik visar att endast c:a 20% av alla förändringsprojekt levererar önskad effekt?

Den globala programchefen på ett av Sveriges största företag ville att jag skulle hålla en workshop för dem. Jag frågade nyfiket varför, med tanke på deras framgångar. Då sa chefen följande: ”Vi är världsbäst på att driva projekt. Vi är desto sämre att få effekt av dessa projekt efteråt.” Mycket rinner ur, var kontentan av hans uttryck. Känns detta igen kanske?

Vi kan inte tro att dessa nya buzzwords som Agile, DevOps, Management 3.0, Scrum eller dyl. kan lösa våra utmaningar. Förstå mig rätt. Dessa är fantastiska modeller eller verktyg för att arbeta effektivare men de kan inte leva ett eget liv. Det vore som att så Sveriges finaste gräsfrö på torr, gammal mark. Gräsfröna var det inte fel på men allt blåste bort inom en vecka. Vi måste skapa rätt miljö eller ”markförhållanden” för att våra förändringar ska blomma ut som vi har tänkt oss. Det är en viktig del i förändringsledning.

Några tips på det du bör ha klart för dig innan förändringsarbetet sätts igång är:

  • vem kommer att vara vår(a) förändringsledare under hela förändringen
  • varför förändra? (vad är skälet till denna förändring?)
  • vår kultur och värderingar (matchar vår kultur det vi vill få ut av förändringen?)
  • våra processer (matchar de det som kommer skall?)
  • våra verktyg (är dessa lämpade för våra processer och våra medarbetare?)
  • ledarskapet under en förändring (c:a 50% av en ledares tid bör ägnas åt förändringen)

Nu har jag fått en möjlighet att skriva av mig lite och det kändes väldigt skönt. Inom kort kommer flera reflektioner och idéer kring detta omdiskuterade ämne.

Avslutningsvis vill jag upprepa något jag har tidigare hört. ”När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd, vi bygger väderkvarnar”. Hur ser du på detta?…

darryl_nyhetsbrev_2 Nätverka med Darryl

Darryl Finnell – darryl.finnell@olingo.se

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin