Antar du dagens utmaning?

Dagens främsta utmaning för företag, när det kommer till att lyckas med verksamhetsutveckling, handlar om att förena individens och organisationens mål.

Det handlar ytterst om hur företag bäst använder människors individuella potential i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Utveckling är en del av varje chefs och ledares vardag i att ansvara för framgången av företag/organisation, men kan även upplevas som den svåraste delen inom sin chef/ledarroll.

Kunskap och Erfarenhet bildar den Kompetens som utgör resultatet för vår prestation. Den kompetens som vi envar besitter utnyttjas till fullo först då vi har en självtillit till oss själva och vår potential. Det handlar om att arbeta och utveckla våra individuella förmågor.

Motsvarande ekvation finns med koppling till vår fysiska prestation och inriktad vår kondition.

Kopplingen mellan det fysiska och mentala har alltid intresserat mig, på samma sätt som utveckling av verksamhet och individ, kittlar min nyfikenhet kring sambandet mellan organisationen och individens gemensamma potential. Att arbeta med vår individuella mentala och fysiologiska status, satt i ett sammanhang där vi ser till ett företag/organisations gemensamma förmågor, ser jag blir allt viktigare framöver.

Många företag har redan antagit utmaningen till att förena hälsa, träning och livsstilsfrågor med verksamhetens arbetsmiljö på den enskilda arbetsplatsen. Inom Olingo så jobbar vi med olika frågor inriktat hälsa i syfte att skapa och stärka våra gemensamma förmågor. Under våren har vi bla tagit in två stycken ”deskbikes” i syfte att stärka vår kreativitet när vi sätter våra kroppar i rörelse. Ett mycket uppskattat initiativ som har tagit oss från Stockholm och hela vägen ner till Malmö på bara någon vecka.

Hur har Du det på din arbetsplats, har ni antagit dagens utmaning på er arbetsplats?

Jannica_1 Jannica Wahlund
jannica.wahlund@olingo.se
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin