WEBINAR 30/9, 2021, 16:00 - 17:00

Hur etablerar man en bra företagskultur?

Oavsett om man pratar ramverk som SAFe, DevOps, ITIL, eller bara företagsledning i stort, så nämns kultur alltid som en viktig stöttepelare i arbetet.

Men vad är egentligen en bra företagskultur, och hur bygger man en? Är det ens något som går att ”bygga”?

Vad som är en bra kultur skiljer sig ända ner på teamnivå, så vi kommer inte kunna ge dig alla svar. Men Fredrik Hultén kommer att dela med sig av sina erfarenheter som konsult och berätta om hur vi har arbetat med kultur på Olingo.

Ämnen som kommer avhandlas:

  • Vem ska bestämma vilka värderingar som ska genomsyra organisationen?
  • Vad är en värdering, och kan den förändras?
  • Hur  har vi jobbat fram och arbetat med kulturen på Olingo?
Fredrik Hultén