October 8, 2020

ITIL på djupet – inom vilka områden kan ITIL komma till nytta?

Nyttja ITIL för att förstå hur ni kan förbättra era Kundresor (Customer Journey), förbättra era värdeströmmar (Create, Deliver and Support) och effektivesiera hur ni styr, leder och kontinuerligt kan förbättra er verksamhet (Direct, Plan and Improve).

Seminariet leds av Fredrik Hultén, verksamhetskonsult och utbildare på Olingo.

Våra seminarier riktar sig företrädesvis till Olingos kunder. Då våra seminarier ofta blir fullbokade måste vi begränsa antalet deltagare från samma organisation. Om ni är flera intresserade kan vi istället leverera seminariet på plats hos er! Inför seminariet utgår en kallelse med närmare information.