19/5, 2021, 9:00 - 10:00

Hur påverkas Service Desk av en agil omvärld?

Vår omvärld blir ständigt mer agil, hur påverkas service desk och vad behöver man göra för att hänga med i utvecklingen? Under detta webinar kommer Ingegerd Metz att lyfta tre framgångsfaktorer: Proaktivitet, struktur och kunskapshantering.

Ingegerd Metz