Presentationer Från våra Webinar

Du samtycker samtidigt till att Olingo Consulting AB samlar in, lagrar och behandlar din mailadress i enlighet med vår integritetspolicy.

ITIL på djupet

I detta webinar går vi på djupet och lär oss om vad som är nytt i ITIL 4 och vad de största värdena med ramverket är.

Agil intro

En introduktion till agila ramverk och metoder, samt hur och när de bör appliceras.

Ledarskap i en agil värld

Hur ska chefer och ledare agera i en värld där vi får allt mer självgående team och medarbetare?

Vad är DevOps?

En introduktion till det agila ramverket DevOps. Vi får en snabb historielektion om varför ramverket uppstått och hur det används.

Scrum Mastern och Produktägaren

Hur ska Scrum Mastern och produktägaren agera som det radarpar de är?

Balansen agilt och stabilt

Hur ser man till att hitta den rätta balansen mellan agilitet och stabilitet i sin organisation? Är det alltid rätt att jobba agilt eller finns det andra sätt, och när passar vad?

Vad är värdet med värdeströmmar?

Vi pratar värdeströmmar, vad det är, vad nyttan är och hur man kan använda dem. Vi lär oss också hur värdeströmmar beskrivs i ITIL 4.

Vad är SAFe?

En introduktion till Scaled Agile Framework, SAFe.

Scrum Mastern - vem är hen?

Vem är en Scrum Master, och vad gör den egentligen?

Produktägaren - vem är hen?

Vem är produktägaren och vad gör en sådan?

Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

En genomgång av ramverket ITIL, och vad fördelen med den är.