Konsulttjänster

Mer snickeri än modulbygge.

Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker, på rätt sätt, med ett tydligt fokus på affärsvärde och kundnytta.

De uppdrag vi genomför utgår från kundens behov och unika situation. Det innebär att vi, i de flesta fall, inte utgår ifrån en tydligt paketerad konsulttjänst. Istället utgår vi från det specifika behovet samt våra konsulters kompetens och förmåga att skapa varaktig förändring.

Typiska utmaningar hos våra kunder

  • Ökad agilitet utan att offra stabilitet
  • Driva organisationsutveckling mot tvärfunktionella, självstyrande team
  • Höja mognad och kompetens om metoder och ledarskap i ett agilt sammanhang
  • Samordning, styrning och samverkan med verksamhet och leverantörer
  • Tydliggöra IT-organisationens mål, roll, tjänster samt samverkan med övriga organisationen

Det som krävs är ofta en kombination av expertstöd och kompetensutveckling. Vi kombinerar gedigen erfarenhet kring förändringsledning med djup kompetens kring etablerade ramverk och modeller.

Vi är inte bundna till några specifika ramverk, modeller eller metoder utan tillämpar de som tillför mest värde till kunden i varje given situation. Exempel på ramverk vi använder och utbildar inom inkluderar DevOps, SAFe®, ITIL4®, pm3®, ADKAR® samt SIAM®.

Vårt mål är att våra kunder ska utveckla sin egen förmåga att driva verksamhetsutveckling samt bygga in kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen.

Styrka i kunskapsutbyte & balans

En av Olingos absoluta styrkor är samarbetet och kunskapsutbytet mellan våra konsulter. Det innebär att när du anlitar Olingo så får du samtliga konsulters kompetens med på köpet. 

Vi har två ben att stå på, ett konsultben och ett utbildningsben. Två ben ger en bra balans. Balans mellan det expertstöd vi tillhandahåller samt förmågan att bygga upp intern kompetens hos våra kunder. Det ger även en bra balans för våra konsulter som får chansen att varva pedagogik och teori med praktisk tillämpning.

Paketerade tjänster

Vi har, trots allt, en handfull konsulttjänster som vi har paketerat. Att en tjänst är paketerad innebär att den har ett förbestämt scope, en beskriven metodik och kan fås till en fast kostnad.

Innovation Spark är ett koncept för att ta fram och konkretisera idéer som kan utveckla affärenoch/eller verksamheten.

Läs mer

En nuläges- och mognadsanalys ringar in konkreta förbättringsområden i din IT-styrning och IT-verksamhet samt ger en bra grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Läs mer

Har det hänt att ni inte fått ut full effekt av genomfört projekt för att utveckla verksamheten?
För att säkerställa att de nyetablerade arbetssätten utvecklas till en vana erbjuder vi tjänsten Olingo Reinforcement.

Läs mer

Strategic Assessment är ett samlingsnamn för flera tänkbara utvärderingsspår, till exempel Digital Readiness Assessment, Cloud Assessment och Executive Assessment. Syftet med samtliga dessa är att ge en objektiv bild av organisationens förutsättningar för framgång inom ett specifikt område.

Läs mer