Konsulttjänst

Olingo reinforcement

Säkerställa att de nyetablerade arbetssätten utvecklas till en vana.

Koncept

Har det hänt att ni inte fått ut full effekt av genomfört projekt för att utveckla verksamheten? Att förbättringsarbetet dör när konsulten lämnat byggnaden? För att säkerställa att de nyetablerade arbetssätten utvecklas till en vana erbjuder vi tjänsten Olingo Reinforcement.

Exempel på sätt att stärka organisationens förändringsresa:

 • Påvisa värde genom rapportering och framgångssagor
 • Regelbundna möten och avstämningar om nytt arbetssätt
 • Anordna tävlingar som stärker och uppmuntrar förändrat beteende
 • Kontinuerlig och planerad kompetenshöjning
 • Tydligt ansvar för värdehemtagning

Tjänsten är en prenumerationstjänst där följande ingår:

 • Åtta timmars expertstöd per månad. Dessa timmar disponeras fritt och planeras löpande. Tiden kan, till exempel, läggas på expertstöd, interna seminarier, workshop eller kvalitetssäkring.
   
 • Kopplat till Expertstödet får ni tillgång till mallar, exempel och tips. Vi plockar russinen ur kakan från vår gedigna kunskapsdatabas. Processbeskrivningar, SLA-er, balanserade styrkort. Ni får de exempel och mallar ni behöver vid varje givet tillfälle.
   
 • Omvärldsbevakning. Vi håller koll på trender, modeller och nyheter i IT-världen. Ni får löpande ta del av den information vi samlar in.