Om olingo

Olingo bildades 2008 med en vision om att bli Sveriges mest respekterade och uppskattade leverantör av konsult- och utbildningstjänster för effektivisering av IT-leveransen. Vi hjälper dig att etablera den organisation och det arbetssätt som behövs för att du ska kunna skapa en affärsdriven verksamhet. 

Olingo är en del av Time People Group AB

Som konsulter är vi mer finsnickare än byggare, mer entreprenörer än förvaltare. Istället för färdiga moduler som vi ställer på plats utgår vi från kundens unika situation och skapar en lösning som är ”platsbyggd”. Vår verktygslåda består av relevanta modeller, ramverk* och metoder som vi vet att använda på bästa sätt. Vi kan hantverket. Vi fokuserar på vad vi ska uppnå tillsammans och väljer de alternativ som passar bäst för ändamålet. Själva verktyget eller metoden ska aldrig stå i fokus. Det är den faktiska förändringen i kultur, attityd och arbetssätt, samt förmågan att själva utveckla verksamheten, som räknas.

Våra uppdrag går ut på att skapa en värdeskapande IT-leverans som både är agil och stabil. För att lyckas krävs en bra samverkan mellan IT och dess, ofta interna, kunder och leverantörer.

*SAFe®, DevOps, ITIL®, Scrum® etc.

CSR

För oss på Olingo är det viktigt att på något sätt bidra till en bättre värld. Varje år avsätter vi en del av företagets vinst till välgörande ändamål. Vi är faddrar till Barncancerfonden och Naturskyddsföreningen.