Om olingo

Olingo bildades 2008 med en vision om att bli Sveriges mest respekterade och uppskattade leverantör av konsult- och utbildningstjänster för effektivisering av IT-leveransen. Vi hjälper dig att etablera den organisation och det arbetssätt som behövs för att du ska kunna skapa en affärsdriven verksamhet. 

Olingo är en del av Time People Group AB

Som konsulter är vi mer finsnickare än byggare, mer entreprenörer än förvaltare. Istället för färdiga moduler som vi ställer på plats utgår vi från kundens unika situation och skapar en lösning som är ”platsbyggd”. Vår verktygslåda består av relevanta modeller, ramverk* och metoder som vi vet att använda på bästa sätt. Vi kan hantverket. Vi fokuserar på vad vi ska uppnå tillsammans och väljer de alternativ som passar bäst för ändamålet. Själva verktyget eller metoden ska aldrig stå i fokus. Det är den faktiska förändringen i kultur, attityd och arbetssätt, samt förmågan att själva utveckla verksamheten, som räknas.

Våra uppdrag går ut på att skapa en värdeskapande IT-leverans som både är agil och stabil. För att lyckas krävs en bra samverkan mellan IT och dess, ofta interna, kunder och leverantörer.

*SAFe®, DevOps, ITIL®, Scrum® etc.

Ett av våra övergripande mål är att våra kunder ska känna sig omhändertagna och hjälpta. Det återspeglas i den återkoppling vi får från våra kunder. 
Vi identifierar oss mer med ord som ”kompetenta och förtroendeingivande” än ”vassa och hungriga”.

Våra värderingar är våra vanor. Vi bemöter människor, kunder, varandra och vårt arbete genom dessa. På Olingo är vi hjälpsamma och stöttande. Vi anser att feedback, både att ge och få, är en viktig byggsten i att utvecklas som person.

Vårt genuina och engagerade arbete har givit resultat som vi är stolta över. Vi arbetar med nöjd- kund- garanti och våra kunder kommer tillbaka år efter år. I december 2019 mätte vi upp följande siffror:

Kundnöjdhet konsultation (4,83 av 5)
Kundnöjdhet kurs (4,78 av 5)

Vi är organisations- och verksamhetsutvecklare med expertis inom områden som agila metoder, IT Service Management och IT-styrning. Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker, på rätt sätt samt med ett tydligt fokus på affärsvärde och kundnytta.

Vi har två ben att stå på, ett konsultben och ett utbildningsben. Två ben ger en bra balans. Balans mellan det expertstöd vi tillhandahåller samt förmågan att bygga upp intern kompetens hos våra kunder. Det ger även en bra balans för våra konsulter som får chansen att varva pedagogik och teori med praktisk tillämpning.

Typiska utmaningar hos våra kunder: 

  • Tydliggöra IT-organisationens mål, roll, tjänster samt samverkan med övriga organisationen och leverantörer
  • Hitta rätt balans mellan agilitet och struktur 
  • Samverkan och helhetstänk mellan tjänsteutveckling, tjänsteförvaltning, drift och support
 
Vi är experter och utbildare inom ramverk som SAFe, ITIL, Scrum och DevOps.
Det leder till att våra uppdrag ofta börjar med att kunden vill ha hjälp med att ”få till det där med DevOps” eller ”få ihop kopplingen mellan agilt och ITIL” eller ”förstå om och hur vi kan använda SAFe-ramverket”
Motfrågan blir ”varför då?” och efter det tar varje enskilt uppdrag sin egen väg.  

Vi utgår från våra Sju goda vanor. Dessa vanor är inget eget hittepå utan bygger på boken med samma namn som är skriven av Stephen Covey. Vi har sedan Olingo grundades 2008 haft dessa som utgångspunkt och vi vill att de ska genomsyra allt vi gör. 
Vare sig du är kund, partner eller medarbetare så kommer du att mötas av människor som arbetar och lever utifrån samma synsätt utan att för den skull vara stöpta i samma form.

  1.  Var proaktiv
  2. Börja med målet i sikte
  3. Gör det viktigaste först
  4. Tänk vinna-vinna
  5. Försök först att förstå, sedan att bli förstådd
  6. Skapa synergi
  7. Vässa sågen

För att Olingos vanor inte ska bli en skrivbordsprodukt bygger vi in våra vanor i samtliga företagets processer och aktiviteter. Det innebär att de lever i vår rekryteringsprocess, personalhandbok, i våra internutbildningar, arbetsbeskrivningar och så vidare. Våra vanor ska vara en självklarhet, och något man som Olingo-anställd känner stolthet över.

Namnet Olingo har vi lånat från det sympatiska djuret med samma namn. Dels för att vi gillar namnet, men också för att olingo-djurets egenskaper stämmer bra in på våra. Olingon lever högt upp i trädkronorna i Centralamerika och är smidig och flexibel, har bra överblick, god lyssningsförmåga och är duktig på att samarbeta.

CSR

För oss på Olingo är det viktigt att på något sätt bidra till en bättre värld. Varje år avsätter vi en del av företagets vinst till välgörande ändamål. Vi är faddrar till Barncancerfonden och Naturskyddsföreningen.