Om olingo

Olingo bildades 2008 med en vision om att bli Sveriges mest respekterade och uppskattade leverantör av konsult- och utbildningstjänster för effektivisering av IT-leveransen. Vi hjälper dig att etablera de arbetsprocesser och roller som behövs för att du ska kunna skapa en affärsdriven verksamhet. 

Vi lever i mångt och mycket på vårt rykte och eftersom att vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer ställer vi höga krav på oss själva. Som kund kan du lita på att samtliga Olingo-konsulter har gedigen kompetens och många års erfarenhet inom sitt kompetensområde. Vi är ett kunskapsföretag och ser kompetensutveckling och kunskapsdelning som en naturlig del av vår verksamhet.

Olingo är ett värderingsstyrt företag och vi strävar efter att skapa ett företagsklimat där våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vare sig du är kund, partner eller medarbetare så kommer du att mötas av människor som arbetar och lever utifrån samma synsätt utan att för den skull vara stöpta i samma form. Kvalitet är viktigare än tillväxt och samarbete är viktigare än individuell prestation. Vi vet att ett bra arbetsklimat och hög trivsel är avgörande för att vi ska lyckas leverera framgång. En av våra principer är den om ömsesidig vinning. Vi strävar efter att alla som interagerar med oss – kunder, kollegor och partners – alltid ska känna sig nöjda med samarbetet och resultatet.

Gemensamt för oss på Olingo är att vi brinner för att träffa nya människor och att förändra verksamheter. Möjligheten att utveckla andra samt oss själva är något som vi starkt värdesätter. Vi vill ge allt i vårt arbete, men tycker samtidigt att tid över till privatliv är oerhört viktigt både för eget välmående och arbetsprestation. 

Våra värderingar är våra vanor. Vi bemöter människor, kunder, varandra och vårt arbete genom dessa. På Olingo är vi hjälpsamma och stöttande. Vi anser att feedback, både att ge och få, är en viktig byggsten i att utvecklas som person.

Vårt genuina och engagerade arbete har givit resultat som vi är stolta över. Vi arbetar med nöjd- kund- garanti och våra kunder kommer tillbaka år efter år. I september 2018 mätte vi upp följande siffror:

Kundnöjdhet konsultation (4,83 av 5)
Kundnöjdhet kurs (4,78 av 5)

Vi vill även bidra till att förbättra världen och skänker därför årligen minst 5% av vinsten till välgörande ändamål.

Vi är verksamhetsutvecklare med expertis inom områden som IT-styrning, IT Service Management, agila metoder samt regelefterlevnad (compliance). Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker, på rätt sätt samt med ett tydligt fokus på högre affärsvärde och ökad kundnytta.

Vi har två ben att stå på, ett konsultben och ett utbildningsben. Två ben ger en bra balans. Balans mellan det expertstöd vi tillhandahåller samt förmågan att bygga upp intern kompetens hos våra kunder. Det ger även en bra balans för våra konsulter som får chansen att varva pedagogik och teori med praktisk tillämpning.

Typiska utmaningar hos våra kunder: 

  • Tydliggöra IT-organisationens mål, roll, tjänster samt samverkan med övriga organisationen
  • Rätt balans mellan agilitet och struktur 
  • Uppfylla externa krav och lagar med kopplingar till IT och ledningssystem
  • Samordning, styrning och samverkan med leverantörer
  • Styrning och samverkan mellan tjänsteutveckling och förvaltning
  • Utveckling av IT-organisationens interna stödprocesser och stödverktyg

Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Det som krävs är ofta en kombination av expertstöd och kompetensutveckling. Vi kombinerar gedigen erfarenhet kring förändringsledning med djup kompetens kring etablerade ramverk och modeller.
Vi är inte bundna till några specifika ramverk, modeller eller metoder utan tillämpar de som tillför mest värde till kunden i varje given situation. Exempel på ramverk vi använder och utbildar inom inkluderar DevOps, SAFe®, ITIL4®, pm3®, ADKAR® samt SIAM®.

Vårt mål är att våra kunder ska utveckla sin egen förmåga att driva verksamhetsutveckling samt bygga in kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen.

Olingo är ett värderingsstyrt företag och vi strävar efter att skapa ett företagsklimat där våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vare sig du är kund, partner eller medarbetare så kommer du att mötas av människor som arbetar och lever utifrån samma synsätt utan att för den skull vara stöpta i samma form.

Förtroende och Ansvar
Vi tar ansvar, och har förtroendet, att utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt

Proaktivitet 
Vi sitter inte och väntar på lösningar, utan ser möjligheter i alla situationer och agerar på dessa

Ärlighet och Integritet
Vi agerar enligt våra värderingar och är ärliga mot oss själva och andra

Lyssna och Förstå
Vi säkerställer att vi förstår andra parters förutsättningar och perspektiv innan vi föreslår en lösning.

Win-Win
Vi går in i varje dialog med ambitionen att skapa win-win

Allas unika värde
Vi agerar som ett lag och drar nytta av allas unika kompetenser

Perspektiv och Humor
Vi tappar inte sikte på vad som är viktigt i livet. Jobbet är inte allt.

För att Olingos värderingar och principer inte ska bli en skrivbordsprodukt bygger vi in våra värderingar i samtliga företagets processer och aktiviteter. Det innebär att de lever i vår rekryteringsprocess, personalhandbok, i våra internutbildningar, arbetsbeskrivningar och så vidare. Våra värderingar ska vara en självklarhet, och något man känner stolthet över, för varje Olingo-anställd.

Olingos kunder önskar

stärka sin egen förmåga att leverera värde till verksamheten. Med ett ökat kundfokus vill man komma närmare eller till och med vara del av affären. Våra kunders verklighet är fylld av inspirerande utmaningar och tuffa krav som både kräver och driver ständig förbättring och utveckling. Olingo ger stöd i form av förändringsledning, expertstöd och anpassad kompetensförstärkning – av ledning, organisation och individ. Oavsett om det är ett specifikt behov som uppstått, till exempel uppfyllnad av personuppgiftslagen GDPR, eller om det är ett generellt behov av att utveckla verksamheten.

Olingos kunder gillar ordning och reda – men vill samtidigt vara snabbfotade.

Olingos konsulter är erfarna förändringsledare som tar stöd av best practice och samverkan mellan ett antal erkända ramverk, modeller, arbetssätt och metoder som DevOps, ITIL®, pm3®, Cobit®, SAFe®, ADKAR® och Lean. Initialt är det viktigt att veta sitt nuläge, vart man är på väg och varför. Om man inte vet det är risken stor att organisation, medarbetare och kunder går en vilsen framtid till mötes. Som tjänsteleverantör är det viktigt att du har en tydlig vision, är klar över ert uppdrag, vilken förväntan som finns på er samt vilka mål och delmål ni strävar mot. Är det tydligt för alla? Är det väl dokumenterat i en strategi och en taktisk handlingsplan med operativa aktiviteter som gagnar syften och mål? Är allt detta kommunicerat på olika nivåer till organisation, medarbetare och kunder? Ofta är svaret nej eller behöver förtydligas.

Det är nyttiga och viktiga frågor att ställa sig och fundera över.

Ofta är det någonstans där som våra kunder, tillsammans med en erfaren konsult, börjar verka fram och skapa en plan för ökad mognad och tydlighet. Olingo följer med på hela resan. Vi hjälper ledningen med en effektiv modell för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. I kommande faser säkerställs, dokumenteras och etableras effektiva arbetssätt och tydlighet i tjänster, processer, roller, ansvar och kommunikation. Vi säkerställer att det finns anpassade verktyg för processtöd och uppföljning. Vid behov etablerar vi en förvaltningsstrningsmodell och ser till att modellen fungerar i praktiken. Vi hjälper till vid framtagande av tydliga avtal, både internt och mot leverantörer, samt en effektiv leverantörshantering i syfte att nå och vidareutveckla en god samverkan med era outsourcingpartners.

Våra kunder representerar ALLA BRANSCHER inom privat och offentlig sektor.

Våra kunder finns över hela Sverige och inte sällan med internationellt lokaliserade funktioner. Sett till ett urval branscher finns bland annat media, bank, kommun, landsting, försäkring, bygg, tele, IT, energi, flyg, stat, kläder, fordon, shipping, utbildning och kemiindustrin representerade. Vi följer alltid upp och mäter våra leveranser, både i samtal och enkäter. Det är ett led i vår kvalitetssäkring och i vårt förbättringsarbete. Att du som kund är helt nöjd är viktigast för oss. På riktigt.

Våra kunder kommer tillbaka, år efter år.

Det är det bästa betyg vi kan få. Flera av våra största kunder har varit med oss sedan starten 2008. Vi vet att det är ett förtroende som vi behöver förtjäna varje dag. Det klarar vi genom att leva och agera utifrån våra värderingar och uppfylla de kundlöften vi lämnar. Därtill gäller alltid vår nöjd-kund-garanti. Som kund hos Olingo kan du vara trygg i att hela Olingos samlade kompetens och erfarenheter står till ditt förfogande. I citat och referensuppdrag här på hemsidan ger ett urval av kunder uttryck för vad de själva tycker.
Varmt välkommen till Olingo!

Namnet Olingo har vi lånat från det sympatiska djuret med samma namn. Dels för att vi gillar namnet, men också för att olingo-djurets egenskaper stämmer bra in på våra. Olingon lever högt upp i trädkronorna i Centralamerika och är smidig och flexibel, har bra överblick, god lyssningsförmåga och är duktig på att samarbeta.

CSR

För oss på Olingo är det viktigt att på något sätt bidra till en bättre värld. Varje år avsätter vi en del av företagets vinst till välgörande ändamål. Vi är faddrar till Barncancerfonden och Naturskyddsföreningen.