BALANS MELLAN AGILITET, STABILITET OCH REGELEFTERLEVNAD

Vi är verksamhetsutvecklare med expertis inom områden som IT-styrning, IT Service Management, agila metoder samt regelefterlevnad (compliance).

AGILITET OCH STABILITET

Vi är organisation- och verksamhetsutvecklare med expertis inom agila metoder och IT-styrning.

Olingo erbjuder konsulttjänster och utbildningar, ute i er organisation eller på distans.

Har ni hittat balansen?

Våra kunder vill vara agila och samtidigt ha stabilitet och kontroll. De vill ha struktur, men också innovation och frihet. Regelefterlevnad utan att förlora effektivitet. Vi hjälper våra kunder att hitta den balansen.

Olingo bildades 2008 med en vision om att bli Sveriges mest respekterade och uppskattade leverantör av konsult- och utbildningstjänster för effektivisering av IT-leveransen. Vi hjälper dig att etablera en lärande organisation med den kultur och de arbetsprocesser som behövs för en affärsdriven verksamhet. Eftersom vi i mångt och mycket lever på vårt rykte och strävar efter att bygga långsiktiga relationer ställer vi höga krav på oss själva. 

Som kund kan du lita på att samtliga Olingo-konsulter har gedigen kompetens och många års erfarenhet inom sitt kompetensområde. Vi är ett kunskapsföretag och ser kompetensutveckling och kunskapsdelning som en naturlig del av vår verksamhet.

Fallstudie

Etablering av styrmodell och stödverktyg på Swedavia

Olingo <> swedavia

"Olingo har genom sin erfarenhet bidragit till att vi på Swedavia IT har fått en nytändning kring vårt förbättringsarbete. Med inspiration av COBIT och ITIL® har Maarten lyft vår processförvalning och skapat både engagemang och förändringsvilja"

- Jonas Ytterström, Swedavia

Fler nöjda kunder

lantmännen_logo
skanska_logo
Santander_logo
Lernia_logo

Fler nöjda kunder: