19/4, 2022, 16:00 - 17:00

HUR KAN GRAFISK VISUALISERING TYDLIGGÖRA SAMSYN OCH ÖKA ENGAGEMANG?

Ni har säkert en Scrum bord, Kanban-talva, Trello-board eller på annat sätt visualiserar ert arbete idag. Men ofta kan det kännas som att det inte riktigt är anpassat för just ert team…

Hur skulle det vara att kunna skapa ikoner, avatarer (av er i teamet) och symboler som är era egna? Att ha egna prio-ikoner, anpassade teamtavlor och status-tavlor? Att ha varianter av mallar för retron, visioner och nedräkning, burndown charts med mera?

Men hur kommer ni till skott att skapa dessa egna anpassade visualiserade element?

Hur kan ni med enkla medel på ett snabbt sätt skapa ert eget ikon-bibliotek och mallar?

Ur innehållet:

  • Att förstärka ditt sätt att kommunicera på möten genom att rita.
  • Hur ni kan använda mer visualisering, ritade element under agila möten så som sprintplanering, retrospektive och skapa roligare stand ups.
  • Varför visuell kommunikation skapar engagemang.

Frida Panoussis, Grafisk facilitator, Graphic Recorder och Scrum Master samt utbildare i Grafisk Facilitering på Olingo, kommer att dela med sig av sina erfarenheter som konsult och berätta om hur du kan komma till skott med att visualisera mera.