17/11, 2021, 9:00 - 10:00

Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Fredrik Hultén går igenom de grundläggande principerna bakom ITIL-ramverket och berättar om värdena de skapar. Du kommer få ta del av nyheterna i det nya ITIL 4-ramverket som Service Value System och The Four Dimensions of Service Management. Efter detta webinar har du stenkoll på värdet av ITIL!

Fredrik Hultén