Utbildningar

Behöver du lära dig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har?

Vi erbjuder en mängd olika kurser och simuleringsövningar inom flera olika ämnen. Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er.

kursöversikt

Gå en av våra utbildningar inom DevOps, SAFe®, ITIL®, SIAM® och andra ramverk. Kurserna ger dig förutsättningar att utveckla verksamheten i din organisation samt möjlighet till certifiering. Vi har delat upp våra utbildningar i olika undergrupper.

Grundkurser

Utbildningar och kurser är ämnade för dig med begränsad eller ingen erfarenhet av ​DevOps, SAFe®, ITIL®, SIAM® och andra ramverk.

Fördjupningskurser

Är du redan certifierad? Bra då är du redo för våra fördjupningskurser där du får ökad kunskap och färdigheter för att förstå, analysera och utveckla er verksamhet vidare.

Simuleringar &
annat kul

Vill du testa dina kunskaper i praktiken? Våra simuleringar och workshops ger dig möjligheten att applicera dina kunskaper i verkliga senarion.

Grundkurs:

Agil Introduktion

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Grundkurs:

Leading SAFe®
I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe®. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Fördjupning:

SAFe® Scrum Master
I denna tvådagarskurs får du förståelse för rollen som Scrum Master i en miljö med SAFe. Till skillnad från en traditionell utbildning för Scrum Masters som fokuserar mer på teamnivå, skapar denna kurs en förståelse för rollen i hela verksamheten

Grundkurs:

DevOps Fundamentals
DevOps Fundamentals ger en god förståelse för vad DevOps är och vilket värde det skapar för organisationen.

DevOps Introduktion
DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Fördjupning:

DevOps – Product Owner
Prouct Owner (produktägare) är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals och beskriver produktägarrollen i ett devops-sammanhang.

DevOps – Professional Enable and Scale
Professional Enable and Scale är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals. Denna kurs ger praktiska kunskaper för att få DevOps att landa i organisationen.

Simulering:

Simulering DevOps – The Phoenix Project

I en grupp på 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång.

Simulering DevOps – The Phoenix Project for business
Den här versionen av DevOps-simuleringen riktar sig mot chefer och ledare. Den är lik vår ”ordinarie” DevOps-simulering men tar bara en halv dag att genomföra och är ämnad för 5-8 personer.

 

Scrum introduktion

En introduktion till Scrum

Scrum Master

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Scrum Mastern och Produktägaren – Hur samverkar de?

Det här är kursen för dig som vill få en tidseffektiv överblick över båda rollerna och hur de samverkar med resten av teamet och organisationen!

Grundkurs:

ITIL® 4 Foundation Bridge
Denna kurs är en bryggkurs för dig som redan har certifierat dig i den tidigare versionen av ITIL och vill göra certifiering i ITIL4.

ITIL® 4 Foundation
Kursen förbereder dig för den nya ITIL 4 certifieringen. ITIL® 4 innebär en modernisering av det befintliga Service Lifecycle upplägget. Det nya upplägget beskriver hur en verksamhet på bästa sätt kan hantera kraven på ökad förändringstakt utan att ge avkall på stabilitet.

Fördjupning:

ITIL® 4 Practitioner
Temat för kursen är hur man ska skapa och driva en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning.

ITIL® 4 Managing Professional Transition
Kursinnehållet ger en helhetsbild av kritiska inlärningsområden och kunskaper som IT-managementpersonal kräver i viktiga organisatoriska och affärsmässiga ämnen relaterade till ITIL 4: s nya “service value system (SVS)” och dess komponenter.

ITIL® 4 Create, Deliver and Support
Kursen fokuserar på hur organisationer kan fortsätta leverera tillförlitliga och innovativa tjänster till sina kunder på en konkurrenskraftig marknad.

ITIL® 4 Direct, Plan, Improve
Direct, Plan and Improve är en kurs för ledare och chefer i alla delar av organisationen med fokus på aktiviteter för att skapa, leverera och underhålla tjänster och produkter, samtidigt som du lär dig om tillhörande practices, metoder och verktyg.

ITIL® 4 Digital and IT Strategy

Den här kursen lämpar sig för ledare och chefer på alla nivåer som är involverade att forma den digitala affärsstrategin

ITIL® 4 Drive Stakeholder Value

Drive Stakeholder Value riktar sig till practitioners som ansvarar för att hantera och integrera intressenter.

ITIL® 4 High Velocity IT

Kursen riktar sig till IT-chefer och de som tar ansvar för eller jobbar med digitala tjänster och digitala transformationsprojekt. 

Acknowledgements: ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Grundkurs:

Management 3.0 Ledarskap i en agil värld

Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. Denna kurs sätter ledarens roll i fokus.

Simuleringar:

Simulering Förvaltningsstyrning

Simuleringen bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att skapa och förvalta IT-tjänster i linje med verksamhetens behov. Verksamheten och IT strävar mot samma mål – en framgångsrik affärsverksamhet.

Simuleringen har en underliggande koppling till pm3®-modellen samt ITIL-ramverket. Fokus ligger på att deltagarna ska få en förståelse för värdet av förvaltningsstyrning, de utmaningar som uppstår samt framgångsfaktorer för att få det att fungera i praktiken.

Simulering DevOps – The Phoenix Project
I en grupp på 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång. Detta är en heldag som riktar sig till organisationer som vill eller är nyfikna på hur det är att arbeta med DevOps. 

Simulering DevOps – The Phoenix Project for business
Den här versionen av DevOps-simuleringen riktar sig mot chefer och ledare. Den är lik vår ”ordinarie” DevOps-simulering men tar bara en halv dag att genomföra och är ämnad för 5-8 personer.

ITSM – Simulering
Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänstleverans.

Workshops:

Förändringsledning och visualisering
I denna annorlunda kurs väver vi ihop två områden; förändringsledning och grafisk facilitering. Målsättningen är att du som deltagare ska förstå vad som är viktigt för att lyckas med att skapa en varaktig förändring i en organisation samt att du ska kunna driva och dokumentera workshops genom att rita!

KCS® (Knowledge-Centered Service)
Knowledge-Centered Service (KCS) är en metodik baserad på bästa praxis. Den ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer kan arbeta effektivare med kunskap för att förbättra supportleveransen, bli mer produktiv, minska kostnaderna och öka servicenivån till kunderna.

Workshop med ledningen – rätt mix av ramverk och modeller
Hur skapar vi en bra mix av stöd (ramverk och modeller) utifrån det faktiska behovet? Har ledningsgruppen en gemensam uppfattning kring vad vi använder till vad?

​Grundkurs:

GDPR – I Praktiken

Kursen ger deltagarna kunskaper och verktyg för att praktiskt driva arbetet mot uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Genomgång av teori blandas med konkreta exempel och praktiska övningar. Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.​

Grundkurs:

SIAM Foundation
I denna grundkurs så kommer du att få en förståelse för vad SIAM är och består av, vilket värde en fungerade SIAM-modell kan ge och skapa insikter för de centrala komponenterna kring metoden. Du kommer också att få förmågan att kunna resonera kring risker, utmaningar och svagheter med SIAM.

Grundkurs:

Förvaltningsstyrning
Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och övningar med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningsstyrning att fungera i din verksamhet.


Simulering:

Simulering Förvaltningsstyrning

Simuleringen bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att skapa och förvalta IT-tjänster i linje med verksamhetens behov. Verksamheten och IT strävar mot samma mål – en framgångsrik affärsverksamhet.

Simuleringen har en underliggande koppling till pm3®-modellen samt ITIL-ramverket. Fokus ligger på att deltagarna ska få en förståelse för värdet av förvaltningsstyrning, de utmaningar som uppstår samt framgångsfaktorer för att få det att fungera i praktiken.