Utbildningar

Behöver du lära dig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har?

Vi erbjuder en mängd olika kurser och simuleringsövningar inom flera olika ämnen. Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt.

Vi har möjlighet att erbjuda online-utbildningar som är så nära en live-upplevelse man kan komma. Det inkluderar även våra certifierbara utbildningar inom SAFe, Scrum, ITIL och DevOps.

kursöversikt

Gå en av våra utbildningar inom DevOps, SAFe®, ITIL®, SIAM® och andra ramverk. Kurserna ger dig förutsättningar att utveckla verksamheten i din organisation samt möjlighet till certifiering. Vi har delat upp våra utbildningar i olika undergrupper.

Grundkurser

Utbildningar och kurser är ämnade för dig med begränsad eller ingen erfarenhet av ​DevOps, SAFe®, ITIL®, SIAM® och andra ramverk.

Fördjupningskurser

Är du redan certifierad? Bra då är du redo för våra fördjupningskurser där du får ökad kunskap och färdigheter för att förstå, analysera och utveckla er verksamhet vidare.

Simuleringar &
annat kul

Vill du testa dina kunskaper i praktiken? Våra simuleringar och workshops ger dig möjligheten att applicera dina kunskaper i verkliga senarion.

Grundkurs:

Agil Introduktion

Syftet med denna kurs är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Grundkurs:

Leading SAFe®
I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe®. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Fördjupning:

SAFe® Scrum Master
I denna tvådagarskurs får du förståelse för rollen som Scrum Master i en miljö med SAFe. Till skillnad från en traditionell utbildning för Scrum Masters som fokuserar mer på teamnivå, skapar denna kurs en förståelse för rollen i hela verksamheten

SAFe® DevOps Practitioner
Denna kurs ger dig en omfattande överblick för att förstå de DevOps-kompetenser som krävs för att accelerera time to market genom att förbättra värdeflödet genom Continuous Delivery. Du som deltagare kommer att mappa upp en värdeström från idé till betalning från kunden, samt lära dig de metoder som kommer eliminera flaskhalsar.

SAFe® for Architects
Denna kurs förbereder dig som är system-, lösnings- och enterprisearkitekt att gemensamt planera för- och leverera affärsvärde. Efter utbildningen har du kunskaper att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean-Agil verksamhet genom att verka som en SAFe 5 arkitekt.

SAFe® for Agile Product Management
Kursen SAFe Agile Product Management är en tredagarskurs som utnyttjar kraften i ”Design Thinking” för att skapa innovativa lösningar med hjälp av beprövade SAFe-funktioner. Du kommer få det rätta tankesättet, färdigheterna och verktygen som behövs för att skapa produkter framgångsrika från början till slut genom användandet av agila tekniker.

SAFe® Advanced Scrum Master
Kursen förbereder dig som Scrum Master att leda agila team, program och organisationer genom en framgångsrik SAFe-implementation. Du kommer lära dig att stödja krossfunktionella team genom att bygga på dina kunskaper om Scrum med skalbar arkitektur och DevOps-metoder, att använda kanban för att synliggöra värdeflödet, att säkerställa bra interaktion mellan arkitekter, produktägare och andra intressenter i organisationen.

SAFe® Lean Portfolio Management
I denna tredagarskurs kommer du som deltagare att lära dig de praktiska verktyg och metoder som är nödvändinga för att implementera Lean Portfolio Management, Agile Portfolio Operations och Lean Governance.

Grundkurs:

DevOps Fundamentals
DevOps Fundamentals ger en god förståelse för vad DevOps är och vilket värde det skapar för organisationen.

DevOps Introduktion
DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Fördjupning:

DevOps – Product Owner
Prouct Owner (produktägare) är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals och beskriver produktägarrollen i ett devops-sammanhang.

DevOps – Professional Enable and Scale
Professional Enable and Scale är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals. Denna kurs ger praktiska kunskaper för att få DevOps att landa i organisationen.

Simulering:

Simulering DevOps – The Phoenix Project

I en grupp på 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång.

Simulering DevOps – The Phoenix Project for business
Den här versionen av DevOps-simuleringen riktar sig mot chefer och ledare. Den är lik vår ”ordinarie” DevOps-simulering men tar bara en halv dag att genomföra och är ämnad för 5-8 personer.

Scrum introduktion

En introduktion till Scrum

Scrum Master

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Scrum Mastern och Produktägaren – Hur samverkar de?

Det här är kursen för dig som vill få en tidseffektiv överblick över båda rollerna och hur de samverkar med resten av teamet och organisationen!

Scrum Developer Certified (SDC)

Scrum Developer Certified (SDC) är en grundkurs för dig som jobbar eller interagerar med ett Scrum-team som sysslar med mjukvaruutveckling. Syftet med kursen är att säkerställa att du som är med i teamet ska ha tillräckligt kunskap om Scrum för att kunna bidra på ett effektivt sätt.

Scrum Product Owner Certified (SPOC)

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Scrum och bli certifierad produktägare.

Som produktägare inom Scrum lär du dig på kursen att bemästra hela ramverket kring Scrum med fokus på kund- och intressentrelaterad inblandning såsom säkerställande av affärsvärde, kvalitet, ändringar och riskhantering inom Scrumprojektet.

Grundkurs:

ITIL® 4 Foundation
Kursen förbereder dig för den nya ITIL 4 certifieringen. ITIL® 4 innebär en modernisering av det befintliga Service Lifecycle upplägget. Det nya upplägget beskriver hur en verksamhet på bästa sätt kan hantera kraven på ökad förändringstakt utan att ge avkall på stabilitet.

Acknowledgements: ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Grundkurs:

Management 3.0 Ledarskap i en agil värld

Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. Denna kurs sätter ledarens roll i fokus.

Grafisk facilitering för agila team

Denna kurs lär dig förstärka ditt sätt att kommunicera på möten genom att rita. Att använda mer visualisering, ritade element under agila möten så som sprintplanering, retrospektive och skapa roligare stand ups. Få konkreta visualiserings-exempel att ta med dig till nästa möte. Lär dig att rita enkla smileys, avatarer, prio-ikoner och exempel på teamtavlor och status-tavlor.

Simuleringar:

Simulering Förvaltningsstyrning

Simuleringen bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att skapa och förvalta IT-tjänster i linje med verksamhetens behov. Verksamheten och IT strävar mot samma mål – en framgångsrik affärsverksamhet.

Simuleringen har en underliggande koppling till pm3®-modellen samt ITIL-ramverket. Fokus ligger på att deltagarna ska få en förståelse för värdet av förvaltningsstyrning, de utmaningar som uppstår samt framgångsfaktorer för att få det att fungera i praktiken.

Simulering DevOps – The Phoenix Project
I en grupp på 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång. Detta är en heldag som riktar sig till organisationer som vill eller är nyfikna på hur det är att arbeta med DevOps. 

Simulering DevOps – The Phoenix Project for business
Den här versionen av DevOps-simuleringen riktar sig mot chefer och ledare. Den är lik vår ”ordinarie” DevOps-simulering men tar bara en halv dag att genomföra och är ämnad för 5-8 personer.

ITSM – Simulering
Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänstleverans.

Workshops:

Förändringsledning och visualisering
I denna annorlunda kurs väver vi ihop två områden; förändringsledning och grafisk facilitering. Målsättningen är att du som deltagare ska förstå vad som är viktigt för att lyckas med att skapa en varaktig förändring i en organisation samt att du ska kunna driva och dokumentera workshops genom att rita!

KCS® (Knowledge-Centered Service)
Knowledge-Centered Service (KCS) är en metodik baserad på bästa praxis. Den ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer kan arbeta effektivare med kunskap för att förbättra supportleveransen, bli mer produktiv, minska kostnaderna och öka servicenivån till kunderna.

Workshop med ledningen – rätt mix av ramverk och modeller
Hur skapar vi en bra mix av stöd (ramverk och modeller) utifrån det faktiska behovet? Har ledningsgruppen en gemensam uppfattning kring vad vi använder till vad?

​Grundkurs:

GDPR – I Praktiken

Kursen ger deltagarna kunskaper och verktyg för att praktiskt driva arbetet mot uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Genomgång av teori blandas med konkreta exempel och praktiska övningar. Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.​

Grundkurs:

SIAM Introduktion
I denna introkurs så kommer du att få en förståelse för vad SIAM är och består av, vilket värde en fungerade SIAM-modell kan ge och skapa insikter för de centrala komponenterna kring metoden. Du kommer också att få förmågan att kunna resonera kring risker, utmaningar och svagheter med SIAM.

Grundkurs:

Förvaltningsstyrning
Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och övningar med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningsstyrning att fungera i din verksamhet.


Simulering:

Simulering Förvaltningsstyrning

Simuleringen bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att skapa och förvalta IT-tjänster i linje med verksamhetens behov. Verksamheten och IT strävar mot samma mål – en framgångsrik affärsverksamhet.

Simuleringen har en underliggande koppling till pm3®-modellen samt ITIL-ramverket. Fokus ligger på att deltagarna ska få en förståelse för värdet av förvaltningsstyrning, de utmaningar som uppstår samt framgångsfaktorer för att få det att fungera i praktiken.

Grundkurs:

Kommunikation för att skapa kundvärde
Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och övningar med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningsstyrning att fungera i din verksamhet.

Grundkurs:

Agil backloghantering:

Produktägare har en viktig roll som ansvarig för insamling av utvecklingsbehov och prioritering av vad som ska utvecklas. I den här kursen går vi igenom vad som är produktägarens ansvar och hur man aktivt arbetar med backloggen.