Grundutbildning

Agil introduktion

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, DevOps, SAFe, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick och nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med våra partners Informator & IDG.

Du får lära dig

Syftet med denna kurs är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Målgrupp: Alla som har ett behov av att förstå vad agila metoder innebär: systemutvecklare, projektledare, beslutsfattare, VD, kravställare, testare, teamledare. Oavsett vilken roll du spelar i organisationen, och oavsett vad du ska ha agila metoder till, behöver du en grundläggande introduktion i agilt och lean:t tänkande. Det får du under denna heldag.

Förkunskaper: Kursen kräver inga konkreta förkunskaper inom Agila metoder

Kurslängd: 1 dag, 9.00-17.00

Kursmaterial: Kursmaterialet är på engelska. Kursen hålls ofta på engelska (vänligen hör dig för vid boknin

Efter kursen har du koll på det gemensamma fundamentet för Lean och Agile. Du har tittat på Scrum och ett par metoder till och vet hur dessa fungerar. Du har tillsammans med de andra kursdeltagarna övat i att tillämpa leantänkande och gått på spilljakt i kunskapsorganisationen. Inte minst har ni lärt er om kaizen, att ständigt förbättra verksamheten i små steg.

Ur innehållet

  • Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik
  • Det agila manifestet
  • Hur och varför metoderna fungerar
  • Agila metoder – historik
  • Genomgång Scrum och Kanban
  • Lean – historik och principer
  • Vanliga spill i kunskapsföretag
  • Retrospektiv
  • Improvement Kata
OBS - Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.