Grundutbildning - Fördjupning - Simulering

DevOps

Till skillnad mot vad många tror är DevOps relevant för alla typer av IT- och utvecklingsorganisationer. Oavsett om det finns en intern utvecklingsavdelning eller om delar av IT-leveransen är outsourcad kan DevOps skapa stort värde för organisationen.

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Om Devops

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

OBS - Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

DevOps Introduktion

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning
Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper eller certifieringar
Certifiering: Ingen certifiering
Kurslängd: 1 dag
Kursmaterial: Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår

Kursen beskriver översiktligt värdet av DevOps samt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps. Även kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling samt framgångsfaktorer för att anamma DevOps täcks i kursen.
DevOps inverkan på följande områden adresseras:

 • Organisation – Multikompetenta team med helhetsansvar för leveransen är ett av huvudbudskapen i DevOps. Samtidigt som teamet tar ansvar för leveransen får de även mandat att forma sina egna arbetssätt och förutsättningar. För att säkerställa kompetens och leveransförmåga krävs medlemmar med T-formad kompetensprofil.
 • Arbetssätt – Arbetssätten influeras starkt av agila metoder och lean. Fokus ligger på att skapa ”flow” samt att undvika arbete som inte är värdeskapande. Från ett ledningsperspektiv förväntas en ledarstil som bygger på mission command and empowerment snarare än detaljstyrning.
 • Kultur – Tillit är ett centralt ord i DevOps. Tillit krävs för att skapa en kultur där medarbetarna är villiga att experimentera och inte är rädda för att misslyckas. Ett misslyckande ska ses som en chans att lära sig, både som individ och organisation. Öppenhet och viljan att utvecklas, bland annat genom feedback, är ytterligare en framgångsfaktor.
 • Automatisering/arkitektur – Automatisering är en framgångsfaktor för att korta ledtider, öka kvalitet samt minska kostnader. Automatisering ställer krav på den tekniska arkitekturen samt tjänsternas uppbyggnad. Koncept som micro service förklaras.
 • Mätning och förbättring – Budskapet är att mäta allt samt att se till att feedback-looparna är så snabba som möjligt. Samtidigt är det viktigt att resultatet från mätningar och monitorering faktiskt används på ett sätt som skapar värde. Skillnaden mellan leading och lagging indicators förklaras.

Grundutbildning

DevOps Fundamentals

DevOps Fundamentals ger en god förståelse för vad DevOps är och vilket värde det skapar för organisationen. Den beskriver hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt..

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill förstå DevOps och de underliggande principerna, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning
Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper.
Kurslängd: 2 dagar
Certifieringsförberedande: Certifiering ingår. Notera att certifieringen är en förutsättning för att ta sig vidare mot högre certifieringsnivåer inom DevOps.
Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på Engelska ingår (levereras med personlig licens, men går även bra att skriva ut själv)

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

DevOps Fundamentals är den grundläggande kursen i organisationen DASAs certifieringsprogram. Den beskriver hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

Kursen beskriver de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som Continuous Delivery, Lean, ITIL®, och agil utveckling. Under kursens gång avlivas även ett antal myter kring DevOps.

 • I mer detalj täcker kursen:

  • Drivkrafterna bakom samt historiken kring DevOps
  • Nyckelbegrepp och principer 
  • Lista och förklara affärsvärdet av DevOps samt Continuous Delivery 
  • Förstå hur team kan, rent praktiskt, anamma DevOps principer 
  • Förklara begrepp som automatisering av integration, test, infrastruktur, samt driftsättning. 
  • Förklara hur DevOps är kopplat till Lean och agila metoder. 
  • Få en inblick I organisatoriska aspekter av DevOps, speciellt tvärfunktionella, självstyrande team. 
  • Identifiera hur molnlösningar samt Continuous Delivery/Integration pipeline kan effektivisera leveransen. 
  • Diskutera de kritiska framgångsfaktorerna för att anamma DevOps i organisationen.

Fördjupning

DevOps Product Owner

Prouct Owner (produktägare) är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals och beskriver produktägarrollen i ett devops-sammanhang. Den beskriver agila metoder och koncept som Scrum och hur dessa påverkas av, och anpassas till, DevOps.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är, eller ska bli, product owner
Förkunskaper: DevOps Fundamentals certifiering krävs för att certifiera sig i denna kurs.
Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.30 (OBS – långa dagar!)
Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår (personlig licens och går att skriva ut)

Stort fokus läggs på produktägarens ansvar för att skapa och maximera värde för kunden. Deltagaren får praktiska tips kring följande ämnen:

 • Skapa och förfina en product vision, product roadmap samt product backlog
 • Nedbrytning och estimering av arbete i form av epics, features och user stories
 • Intressentkartläggning samt intressentanalys
 • Kommunikation och visualisering
 • Uppskalning av agila metoder med referenser till ramverk som SAFe, Nexus samt LeSS

 

Kursen hålls normalt på svenska men kursmaterialet är på engelska. Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

Fördjupning

DevOps Professional Enable and ScalE

Professional Enable and Scale är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals. Medan Fundamentals-kursen beskriver vad DevOps är så ger denna kurs praktiska kunskaper för att få DevOps att landa i organisationen.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om de kompetenser som krävs för att få DevOps att fungera i praktiken
Förkunskaper: DevOps Fundamentals certifiering krävs för att certifiera sig i denna kurs.
Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.30 (OBS – långa dagar!)
Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår (personlig licens och går att skriva ut)

Kursen utgår från fyra skills areas:

 • teambuilding
 • leadership
 • courage
 • continuous improvment

 

Kursen hålls på svenska men kursmaterialet är på engelska. Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

Simulering

Simulering DevOps – The Phoenix Project

Ta chansen att uppleva praktisk tillämpning av DevOps. Simuleringen "The Phoenix Project" är baserad på boken med samma namn och erbjuder en actionfylld heldag där deltagarna får chansen att uppleva kraften i DevOpskunskaper för att få DevOps att landa i organisationen.

“Phoenix Project har skapat större förståelse för hur principer kring lean och DevOps kan skapa ett bättre samarbete på tvären över vår organisation, där förmåga att anpassa sig snabbt till en föränderlig omvärld är avgörande, på gränsen mellan liv och död”

Anders Hagman, Leader for Business Systems at Spotify

I en grupp på 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång. Gemensamt ska gruppen utveckla verksamheten med DevOps som ledstjärna. Centrala DevOps-koncept hanteras löpande under dagen, däribland följande områden:​

 • Flödesoptimering
 • Visualisering
 • Helhetsansvar i multikompetenta team
 • Prioritering utifrån kundnytta
 • Planering och kommunikation i självstyrande team

Simuleringen kan hållas på svenska eller engelska. Simuleringsmaterialet är skrivet på engelska.

Simuleringen är utvecklad av det holländska bolaget GamingWorks som uteslutande utvecklar verklighetstrogna simuleringar inom området IT Management.

Simuleringen erbjuds både i form av företagsevent och öppna tillfällen

Faktablad: The Phoenix Project

Simulering

Simulering DevOps – The Phoenix Project for business

Ta chansen att uppleva praktisk tillämpning av DevOps. Simuleringen "The Phoenix Project" är baserad på boken med samma namn och erbjuder en actionfylld heldag där deltagarna får chansen att uppleva kraften i DevOpskunskaper för att få DevOps att landa i organisationen.

“Phoenix Project har skapat större förståelse för hur principer kring lean och DevOps kan skapa ett bättre samarbete på tvären över vår organisation, där förmåga att anpassa sig snabbt till en föränderlig omvärld är avgörande, på gränsen mellan liv och död”

Anders Hagman, Leader for Business Systems at Spotify

The Phoenix Project for Business är en specialvariant av simuleringen The Phoenix Project. Den är speciellt riktad till chefer och ledare som behöver en övergripande förståelse av DevOps och dess koppling till affärsverksamheten och ledarskapet.
Det som skiljer i upplägg mellan ”vanliga” The Phoenix Project och denna ”for business” är att den kan köras på en halvdag samt att den riktar sig till 5-8 deltagare. Den kan även levereras på distans.
Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång. Gemensamt ska gruppen utveckla verksamheten med DevOps som ledstjärna. Centrala DevOps-koncept hanteras löpande under dagen, däribland följande områden:

 • Flödesoptimering
 • Visualisering
 • Helhetsansvar i multikompetenta team
 • Prioritering utifrån kundnytta
 • Planering och kommunikation i självstyrande team

Simuleringen kan hållas på svenska eller engelska. Simuleringsmaterialet är skrivet på engelska.

Simuleringen är utvecklad av det holländska bolaget GamingWorks som uteslutande utvecklar verklighetstrogna simuleringar inom området IT Management.

Simuleringen erbjuds både i form av företagsevent och öppna tillfällen

Faktablad: The Phoenix Project for Business