Grundutbildning - Simulering

Förvaltnings-styrning

Utgångspunkten för kursen är Olingos omfattande erfarenhet av de utmaningar som, i praktiken, uppstår kring förvaltningsstyrning – samt sätt att adressera dessa.

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

Förvaltnings-styrning

Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och övningar med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningsstyrning att fungera i din verksamhet. Koppling och gränsdragning mellan förvaltningsstyrning, verksamhetsutveckling samt projektstyrning etc behandlas. Likaså begreppsförvirringen som ofta uppstår. Deltagarnas egna erfarenheter och frågor är centrala i kursupplägget och målet är att du som deltar ska få praktiska och direkt tillämpbara tips med dig hem.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

“Kursen skapade en bra förståelse för förvaltningsstyrning och relevanta modeller. Kursen gav utrymme för dialog runt deltagarnas erfarenheter och frågeställningar"

Marie Wirkestrand, KPMG
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till roller i en organisation som är inblandade i förvaltningsstyrning, till exempel förvaltningsledare, processledare, projektledare och tjänsteägare
Förkunskaper: Inget krav men en grundläggande förståelse för pm3® och ITIL® är bra
Certifiering: För denna kurs finns ingen certifiering
Språk: Kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet
Kurslängd: 1 dag,  9.00-17.00
Pris: 9 900 SEK exkl. moms

Ur innehållet

  • Inledning
  • Förvaltningsstyrning – vad är det?
  • Sammanfattning av pm3-modellen och dess koppling till andra ramverk och modeller
  • Simulering av förvaltningsstyrning
  • Utmaningar vid etablering samt efterlevnad av förvaltningsstyrning
  • Konkreta tillämpningar och tips

 

Kombinera gärna kursen med vår Simulering Förvaltningsstyrning – Upplev Förvaltningsstyrning i praktiken!

simulering

Simulering Förvaltnings-styrning

Skratt, förvirring och frustration varvas med aha-upplevelser och glädje över förbättrade resultat. Ingen simuleringsrunda är den andra lik men intrycken är många och bestående!

”Tydliggör de stora utmaningar som finns i vardagen inom förvaltningsstyrning.”

Malin Rothelius, Swedavia

Simuleringen bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att skapa och förvalta IT-tjänster i linje med verksamhetens behov. Verksamheten och IT strävar mot samma mål – en framgångsrik affärsverksamhet.
Simuleringen har en underliggande koppling till pm3®-modellen samt ITIL-ramverket. Fokus ligger på att deltagarna ska få en förståelse för värdet av förvaltningsstyrning, de utmaningar som uppstår samt framgångsfaktorer för att få det att fungera i praktiken.
Simuleringen gör nytta i olika faser:

  • Innan implementering – för ledning och beslutsfattare att skapa förståelse för vad förvaltningsstyrning innebär i praktiken.
  • Under implementering, och särskilt under etablering av förvaltningsobjekt – för alla inblandade för att skapa förståelse för vad förvaltningsstyrning innebär i praktiken och vad rollernas uppgift är.
  • Efter implementering – för de som har nyckelroller för att identifiera hur de ska ta sig an sina roller på ett effektivare sätt. Kan även användas för att vässa arbetssättet inom förvaltningsobjektet.

 

Som standard omfattar simuleringen tre rundor och genomförs på 3,5 timmar. Antalet deltagare kan variera mellan 7 till 21 personer. Det krävs inga förkunskaper men en grundläggande förståelse för pm3®-modellen underlättar.
Varje simuleringsdeltagare blir tilldelad en roll enligt klassisk förvaltningsstyrningsmodell och förväntas agera i samma roll genom hela simuleringen. Kommunikationen och interaktionen mellan rollerna är avgörande för ett framgångsrikt simuleringsresultat.
Målet för varje simuleringsrunda är att verksamheten och IT tillsammans ska ta så bra beslut som möjligt inom ramen för given budget och strategi. Detta genom att göra rätt prioriteringar, skapa tydlighet i mandat samt ha en effektiv kommunikation.

Kontakta Ola Källgården för mer information om simuleringen.
ola.kallgarden@olingo.se
0739-88 77 50