Grundutbildning

GDPR – I praktiken

Kursen ger deltagarna kunskaper och verktyg för att praktiskt driva arbetet mot uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Genomgång av teori blandas med konkreta exempel och praktiska övningar. Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Du får lära dig

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som involveras aktivt i anpassningsarbetet till GDPR (General Data Protection Regulation) , eller är ansvarig för att organisationen uppfyller de krav som GDPR ställer på organisationens hantering av personuppgifter.

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper eller certifieringar men en allmän kännedom om GDPR är en fördel.

Certifiering: Ingen certifiering.

Kurslängd: 1 dag, 9.00-16.30

Pris kurs: 9 900 SEK

Kursmaterial: I kursavgiften ingår kursmaterial med exempel som kan användas i anpassningsarbetet, samt en utskriven version av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kursen genomförs både som öppen schemalagd kurs i Stockholm och som företagskurs där kunden så önskar. Vid schemalagd kurs ingår lunch och fika.

Ur innehållet

  • GDPR i ett nötskal. Syfte, andemening, innehåll samt skillnader jämfört med PUL.
  • Kartläggning av personuppgifter.Hur hantera behovet av att få kontroll på vilka uppgifter som behandlas var?
  • Ledning. Vad innebär GDPR för styrningen av organisationen. På vilket sätt behöver roller, ansvar, policies utvecklas?
  • Arbetssätt.  Vad innebär GDPR för hur organisationen arbetar idag?
  • IT. På vilket sätt är IT påverkade?
  • Transparens. Hur möts krav på transparens mot de registrerade och mot tillsynsmyndigheten?
OBS - Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.