Grundutbildning - Fördjupning

ITIL® 4

” The world is becoming digital. As technology is becoming embedded in society, organizations need to ready themselves for a new way of working. Over the years organizations and professionals have looked at ITIL® as their guiding light to support organizations, now ITIL has evolved, and ITIL 4 is here to navigate organizations into the modern age.”

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Ladda ner faktabladet för information om samtliga ITIL-kurser eller ta del av kursbeskrivningarna och boka plats nedan.
Har du frågor?  Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

ITIL® 4 Foundation Bridge

The ITIL 4 Foundation Bridge course is what professionals with ITILv3 Foundation certification need in order to understand the changes from ITILv3 to ITIL 4, prepare for, and pass the ITIL 4 Foundation certification exam.

Denna kurs är en bryggkurs för dig som redan har certifierat dig i den tidigare versionen av ITIL och vill göra certifiering i ITIL4.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Ur innehållet

 • Skillnaderna mellan den tidigare versionen av ITIL och ITIL 4
 • Förberedelse för certifiering.

Grundutbildning

ITIL® 4 Foundation

Kursen förbereder dig för den nya ITIL 4 certifieringen. ITIL® 4 innebär en modernisering av det befintliga Service Lifecycle upplägget. Det nya upplägget beskriver hur en verksamhet på bästa sätt kan hantera kraven på ökad förändringstakt utan att ge avkall på stabilitet. Kort sagt ITIL® 4 tillhandahåller omfattande vägledning för hantering av IT i en modern tjänste-ekonomi.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Ur innehållet

 • Nyckelkoncepten inom ITIL Service Management
 • ITILs vägvisande principer och hur de kan stötta en verksamhet med att ta till sig och anpassa ITIL Service Management
 • De fyra dimensionerna inom Service Management (organisation, processer, verktyg och samarbetspartners)
 • Beståndsdelarna i det nya upplägget, ITIL Service Value System och ITIL Service Value Chain
 • Kontinuerligt förbättringsarbete
 • ITIL ”practices” (förmågor), exempelvis Incident hantering och hur de bidrar i ITIL Service Value Chain

Fördjupning

ITIL® 4 Practitioner

Temat för kursen är hur man ska skapa och driva en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning. Kursen utgår från CSI-modellen som beskrivs i ITIL-boken Continual Service Improvement och ger handfasta rekommendationer och verktyg för målsättning, uppföljning och förbättringsarbete.

”ITIL Practitioner är en jättebra kurs! Mycket värdefullt med bara vår grupp. I övningar utgick vi från vår situation, med bra diskussioner mot pågående projekt. Fredrik är en helt suverän kursledare!”

Carina Nilsson, Avdelningschef Service & Support, Luleå kommun/IT-kontoret.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Kursen är till stora delar övningsbaserad och deltagarna får chansen att praktiskt tillämpa de verktyg och modeller som kursen beskriver. Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara vid etablering och utveckling av de processer och modeller som beskrivs i ITIL-ramverket. Deltagaren ska även förstå hur de verktyg och mallar som behandlas i kursen ska användas i praktiken. Stort fokus läggs på följande delar:

 • Metod för kontinuerligt förbättringsarbete
 • Effektiv kommunikation
 • Mål och målnedbrytning
 • Mätning och uppföljning
 • Organisatorisk förändringsledning

Observera att boken ITIL Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång.

Olingo har valt ett kursupplägg med två lärarledda utbildningsdagar och ett separat certifieringstillfälle online ca två veckor efter kurs.
Syftet är att ge deltagaren tid att repetera kursen och ta till sig boken ITIL Practitioner Guidance som också kommer att användas under själva certifieringen. Kursupplägget blir på så sätt både tids- och kostnadseffektivt då du inte är borta från arbetet mer än två dagar, samtidigt som du heller inte betalar för mer än två kursdagar.

Fördjupning

ITIL® 4 Managing Professional Transition

Kursinnehållet ger en helhetsbild av kritiska inlärningsområden och kunskaper som IT-managementpersonal kräver i viktiga organisatoriska och affärsmässiga ämnen relaterade till ITIL 4: s nya “service value system (SVS)” och dess komponenter.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Fördjupning

ITIL® 4 Create, deliver and support

Den här kursen riktar sig till it practitioners som driver eller hanterar driften av digitala produkter och tjänster, och till dig som har ett ansvar end-to-end

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Create, Deliver and Support är en kurs med fokus på aktiviteter för att skapa, leverera och underhålla tjänster och produkter, samtidigt som du lär dig om tillhörande practices, metoder och verktyg.

Den kommer att hjälpa dig som jobbar som IT practitioner att fortsätta leverera innovativa och pålitliga tjänster på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Kursen riktar sig till dig som skapar nya eller hanterar driften av digitala produkter och tjänster, och till dig som har ett ansvar från ax till limpa. För att kunna gå kursen så krävs det att du är certifierad i ITIL® 4 Foundation

Fördjupning

ITIL® 4 Direct Plan and Improve

Den är kursen riktar sig till chefer och ledare på alla nivåer i organisationen som är delaktiga i att utveckla nya strategier och att skapa ett ständig förbättrande i sitt team. den är kursen täcker både praktiska och strategiska element

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Create, Deliver and Support är en kurs med fokus på aktiviteter för att skapa, leverera och underhålla tjänster och produkter, samtidigt som du lär dig om tillhörande practices, metoder och verktyg.

Den kommer att hjälpa dig som jobbar som IT practitioner att fortsätta leverera innovativa och pålitliga tjänster på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Kursen riktar sig till dig som skapar nya eller hanterar driften av digitala produkter och tjänster, och till dig som har ett ansvar från ax till limpa. För att kunna gå kursen så krävs det att du är certifierad i ITIL® 4 Foundation

Fördjupning

ITIL® 4 DIGITAL AND IT STRATEGY

Den här kursen lämpar sig för ledare och chefer på alla nivåer som är involverade att forma den digitala affärsstrategin

Kursen täcker hur disruptiv ny tekonologi påverkar organisationer i alla branscher och hur affärsledare agerar. Den ger också nya perspektiv på tidigare ITIL-kurser och höjer diskussionen runt ITIL-koncept till en strategisk nivå för nuvarande och blivande ledare.

Målet är att hjälpa ledare i IT-branschen att bygga och implementera en effektiv IT-strategi som kan tackla disruption och driva framgång.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

För att kunna gå kursen så krävs det att du är certifierad i ITIL® 4 Foundation

Fördjupning

ITIL® 4 drive stakeholder value

Drive Stakeholder Value riktar sig till practitioners som ansvarar för att hantera och integrera intressenter.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

För att kunna gå kursen så krävs det att du är certifierad i ITIL® 4 Foundation

Fördjupning

ITIL® 4 high velocity it

Kursen riktar sig till IT-chefer och de som tar ansvar för eller jobbar med digitala tjänster och digitala transformationsprojekt.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

För att kunna gå kursen så krävs det att du är certifierad i ITIL® 4 Foundation

Acknowledgements: ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.