Grundutbildning - Fördjupning

ITIL® 4

” The world is becoming digital. As technology is becoming embedded in society, organizations need to ready themselves for a new way of working. Over the years organizations and professionals have looked at ITIL® as their guiding light to support organizations, now ITIL has evolved, and ITIL 4 is here to navigate organizations into the modern age.”

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Ladda ner faktabladet för information om samtliga ITIL-kurser eller ta del av kursbeskrivningarna och boka plats nedan.
Har du frågor?  Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

ITIL® 4 Foundation

Kursen förbereder dig för den nya ITIL 4 certifieringen. ITIL® 4 innebär en modernisering av det befintliga Service Lifecycle upplägget. Det nya upplägget beskriver hur en verksamhet på bästa sätt kan hantera kraven på ökad förändringstakt utan att ge avkall på stabilitet. Kort sagt ITIL® 4 tillhandahåller omfattande vägledning för hantering av IT i en modern tjänste-ekonomi.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Ur innehållet

  • Nyckelkoncepten inom ITIL Service Management
  • ITILs vägvisande principer och hur de kan stötta en verksamhet med att ta till sig och anpassa ITIL Service Management
  • De fyra dimensionerna inom Service Management (organisation, processer, verktyg och samarbetspartners)
  • Beståndsdelarna i det nya upplägget, ITIL Service Value System och ITIL Service Value Chain
  • Kontinuerligt förbättringsarbete
  • ITIL ”practices” (förmågor), exempelvis Incident hantering och hur de bidrar i ITIL Service Value Chain

Certification voucher is included in this course.

Acknowledgements. ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The ITIL courses on this page are offered by Olingo accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.

Acknowledgements: ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.