Grundkurs - Workshop

KCS® - Knowledge-Centered Service

Knowledge-Centered Service (KCS) är en metodik baserad på bästa praxis. Den ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer kan arbeta effektivare med kunskap för att förbättra supportleveransen, bli mer produktiv, minska kostnaderna och öka servicenivån till kunderna. På KCS-utbildningen lär du dig mer om både KCS-principerna, huvudbegreppen, metoderna och de organisatoriska kraven för att lyckas med implementering och användning av KCS.

KCS®

KCS v6 Fundamental Lärarledd

Grundläggande utbildning i KCS inklusive officiell KCS v6 Fundamentals certifieringsprov.

Den här utbildningen är avsedd för personer inom support och service som vill ha en grundläggande förståelse för KCS-metodiken (Knowledge-Centered Service). Certifieringen är ett bra sätt att säkerställa en gemensam förståelse för metodiken och vilket värde den tillför i serviceorganisationen.

KCS Practicies Workshop

Officiell KCS Academy utbildning och certifering

KCS, Knowledge-Centred Service, är en metod som syftar till integrera knowledge management i hela supportprocessen genom att fånga, strukturera och återanvända kunskap.

Om ni funderar på att lansera KCS eller trimma upp era processer för knowledge management kommer denna tre dagars intensiva workshop ge er nödvändiga insikter och färdigheter. I slutet av workshopen finns det möjlighet att ta officiellt KCS Practices v6 certifieringsprov, för den som önskar.

Kursen levereras i samarbete mellan Olingo & ComAround. OBS - Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Vi stöttar er gärna i införandet av Knowledge Management med koppling till metoden KCS.

Kontakta Ingegerd Metz för mer information.

Ingegerd Metz
ingegerd.metz@olingo.se

Fler nöjda kunder

Fler nöjda kunder