Grundutbildning

Kommunikation för att skapa kundvärde

Teori och konkreta verktyg för intern och extern kommunikation

Denna kurs stärker och motiverar dig, som arbetar inom en IT-organisation, att effektivt använda kommunikation internt och externt mot era kunder/användare för att skapa mer värde för kund.

Målgrupp: Kursen är för dig som vill lära dig mer om kundvärde, genom intern och extern kommunikation och vill få inspiration och ett antal konkreta verktyg för att skapa kundvärde. Du arbetar troligen inom en IT-organisation som utvecklar och levererar IT-tjänster, exempelvis inom Service Desk/IT-support. Kursen är extra lämplig för dig som har utbildning i/kännedom om ITIL-ramverket, då vissa begrepp från ramverket används och refereras till.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har utbildning i/erfarenhet från ITIL.

Kurslängd: 1 dag, 9.00-17.00

Kursmaterial:Digitalt kursmaterial på svenska ingår, kursen hålls på svenska.