Grundutbildning - Fördjupning

SAFe®

SAFe® är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, vi visar hur ni lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

Leading SAFe®

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe®. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.
Utbildningen har stor spridning internationellt och hålls av certifierad lärare. Under utbildningen kommer vi även att dela med oss av våra egna erfarenheter från att införa ramverket hos svenska bolag.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala.

Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.00

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till Safe Agilist (SA). Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.

Ur innehållet

Vad är SAFe®?

 • Ramverkets ursprung och syfte
 • Koppling till andra ramverk, till exempel Lean och DevOps
 • Nyckelkoncept och begrepp


Agil kultur och ledarskap

 • SAFe kärnvärden och principer
 • Lean-agil kultur
 • Agilt ledarskap


Agila releasetåg

 • Agila releasetåg och dess koppling till värdeströmmar
 • Arbetssätt och roller
 • Koppling till teknisk arkitektur och devops 


Agil portföljhantering

 • Koppling mellan strategi, portföljhantering och teamens aktiviteter
 • Finansiell styrning


Etablering av SAFe

 • Strategier och framgångsfaktorer för att etablera SAFe i en organisation

Fördjupning

Safe® Scrum MASTER

Du kommer lära dig hur man ska leda uppbyggnaden av högpresterande agila team och hur dessa team ska leverera maximalt affärsvärde som möjliggörs genom SAFe.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

I denna tvådagarskurs får du förståelse för rollen som Scrum Master i en miljö med SAFe. Till skillnad från en traditionell utbildning för Scrum Masters som fokuserar mer på teamnivå, skapar denna kurs en förståelse för rollen i hela verksamheten och förbereder dig på att planera och genomföra PI Planning, det primära verktyget för att få samsyn genom olika nivåer i en SAFe organisation.

Kursen inkluderar nyckelkomponenterna för SAFe, hur Scrum underlättar i verksamheten och hur man genomför Iteration Planning.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer som är nya i sin roll som Scrum Master eller personer som vill skapa bättre förståelse för rollen och hur den fungerar i en verksamhet med SAFe.

 • Nya eller befintliga Scrum Masters
 • Teamledare
 • Release Train Engineers


Kurslängd:
2 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. Alla personer som arbetar i en agil miljö eller transformation är välkomna.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: SAFe Scrum Master (SSM) certifiering ingår.

Ur innehållet

 • Beskriva Scrum i en SAFe organisation.
 • Axla rollen som Scrum Master inom SAFe
 • Facilitera Iteration Planning & Iteration execution
 • Program Increment (PI) från ett Scrum Master-perspektiv
 • Bygga högpresterande team genom att vara en bra ledare och coach.
 • Identifiera nyckelkomponenterna i en agil utveckling
 • Identifiera nyckelelementen i Scrum
 • Utforska Scrum i en SAFe kontext.
 • Roller & ansvar för en Scrum Master.

Fler nöjda kunder

Fler nöjda kunder