Grundutbildning - Fördjupning

SAFe®

SAFe® är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, vi visar hur ni lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå.

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

Leading SAFe®

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe®. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.
Utbildningen har stor spridning internationellt och hålls av certifierad lärare. Under utbildningen kommer vi även att dela med oss av våra egna erfarenheter från att införa ramverket hos svenska bolag.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala.

Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.00

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till Safe Agilist (SA). Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.

Ur innehållet

Vad är SAFe®?

 • Ramverkets ursprung och syfte
 • Koppling till andra ramverk, till exempel Lean och DevOps
 • Nyckelkoncept och begrepp


Agil kultur och ledarskap

 • SAFe kärnvärden och principer
 • Lean-agil kultur
 • Agilt ledarskap


Agila releasetåg

 • Agila releasetåg och dess koppling till värdeströmmar
 • Arbetssätt och roller
 • Koppling till teknisk arkitektur och devops 


Agil portföljhantering

 • Koppling mellan strategi, portföljhantering och teamens aktiviteter
 • Finansiell styrning


Etablering av SAFe

 • Strategier och framgångsfaktorer för att etablera SAFe i en organisation

Fördjupning

Safe® Scrum MASTER

Du kommer lära dig hur man ska leda uppbyggnaden av högpresterande agila team och hur dessa team ska leverera maximalt affärsvärde som möjliggörs genom SAFe.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

I denna tvådagarskurs får du förståelse för rollen som Scrum Master i en miljö med SAFe. Till skillnad från en traditionell utbildning för Scrum Masters som fokuserar mer på teamnivå, skapar denna kurs en förståelse för rollen i hela verksamheten och förbereder dig på att planera och genomföra PI Planning, det primära verktyget för att få samsyn genom olika nivåer i en SAFe organisation.

Kursen inkluderar nyckelkomponenterna för SAFe, hur Scrum underlättar i verksamheten och hur man genomför Iteration Planning.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer som är nya i sin roll som Scrum Master eller personer som vill skapa bättre förståelse för rollen och hur den fungerar i en verksamhet med SAFe.

 • Nya eller befintliga Scrum Masters
 • Teamledare
 • Release Train Engineers


Kurslängd:
2 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. Alla personer som arbetar i en agil miljö eller transformation är välkomna.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: SAFe Scrum Master (SSM) certifiering ingår.

Ur innehållet

 • Beskriva Scrum i en SAFe organisation.
 • Axla rollen som Scrum Master inom SAFe
 • Facilitera Iteration Planning & Iteration execution
 • Program Increment (PI) från ett Scrum Master-perspektiv
 • Bygga högpresterande team genom att vara en bra ledare och coach.
 • Identifiera nyckelkomponenterna i en agil utveckling
 • Identifiera nyckelelementen i Scrum
 • Utforska Scrum i en SAFe kontext.
 • Roller & ansvar för en Scrum Master.

Fördjupning

SAFe® DevOps Practitioner

Denna kurs ger dig en omfattande överblick för att förstå de DevOps-kompetenser som krävs för att accelerera time to market genom att förbättra värdeflödet genom Continuous Delivery. Du som deltagare kommer att mappa upp en värdeström från idé till betalning från kunden, samt lära dig de metoder som kommer eliminera flaskhalsar.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Alla som är ledare eller medlem i ett Agile Release Train

 • Utvecklare
 • Arkitekter
 • Produktägare
 • Testare
 • Release train engineer
 • Scrum master

 

Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Kursen kräver inga förkunskaper

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe® DevOps Practitioner. Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.

Ur innehållet

Kursen kommer att ge dig en förståelse för hur en värdeström fungerar från ax till limpa genom Continuous Exploration till Continuous Integration, Continuous Deployment och Release on demand.

Man kommer också utforska SAFes approach till DevOps, kallat CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover). Den hjälper dig att hitta ett bättre samspel mellan dina medarbetare, processer och verktyg genom hela organisationen för att snabbare kunna få ut produkten på marknaden.

Fördjupning

SAFe® for Architects

Denna kurs förbereder dig som är system-, lösnings- och enterprisearkitekt att gemensamt planera för- och leverera affärsvärde. Efter utbildningen har du kunskaper att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean-Agil verksamhet genom att verka som en SAFe 5 arkitekt.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Kursen är för dig som vill lära dig mer om rollen som system-, lösning- och enterprisearkitekt i ett Lean-Agilt företag. Kursen är också lämplig för dig som är erfaren mjukvaruutvecklare eller chef som tar arkitekturella beslut. Du kan också vara en produktledare som vill få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

Kurslängd: 3 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Du bör ha en grundläggande förståelse för vad agilt är och ha gått kursen Leading SAFe eller motsvarande utbildning.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe® Architect. Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.

Ur innehållet

Efter kursen har du fått kunskaper om arkitektur enligt SAFes principer. Du kan anpassa arkitekturen efter affärsvärde samt utveckla och kommunicera arkitekturens vision och avsikt. Du vet hur man kan planera och ta fram en Architectural runway för att möjliggöra framgångsrika leveranser.
Du kan också leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) samt leda en agil transformation.

Fördjupning

SAFe® for Agile Product Management

Kursen SAFe Agile Product Management är en tredagarskurs som utnyttjar kraften i ”Design Thinking” för att skapa innovativa lösningar med hjälp av beprövade SAFe-funktioner. Du kommer få det rätta tankesättet, färdigheterna och verktygen som behövs för att skapa produkter framgångsrika från början till slut genom användandet av agila tekniker.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: 

 • Produktansvarig
 • Produktägare
 • Produktmarknadschef
 • Projektledare
 • Företagsägare
 • Affärsanalytiker
 • Produktledare som samarbetar med produkthantering, systemarkitekter, ämnesexperter och affärschefer
 • Agil handledare eller instruktör

Kurslängd: 3 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Du bör ha en grundläggande förståelse för vad agilt är och ha gått kursen Leading SAFe eller motsvarande utbildning.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Ur innehållet

Under kursen kommer du lära dig känna igen hur kontinuerliga undersökningar driver innovation och hjälper till att definiera en vision, strategi och en tydlig väg in på nya marknader. Kursen kommer ge dig förståelse för hur du ska accelerera en produkts livscykel för att få snabb återkoppling och kunna leverera exceptionella produkter och lösningar som gläder kunderna samtidigt som du anpassar dig efter din organisations strategi, portfölj och uppbyggnad

Fördjupning

SAFe® Advanced Scrum Master

Kursen förbereder dig som Scrum Master att leda agila team, program och organisationer genom en framgångsrik SAFe-implementation. Du kommer lära dig att stödja krossfunktionella team genom att bygga på dina kunskaper om Scrum med skalbar arkitektur och DevOps-metoder, att använda kanban för att synliggöra värdeflödet, att säkerställa bra interaktion mellan arkitekter, produktägare och andra intressenter i organisationen.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: 

 • Scrum Masters
 • Teamledare eller projektledare i en SAFe-organisation
 • Arkitekter eller utvecklare som är ledare i agila team
 • Agila coacher
 • Agile program managers and blivande Release Train Engineers

 

Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Du bör vara en certifierad Scrum Master eller ha en förståelse för vad en Scrum Master är.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe® Advanced Scrum Master (SASM). Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.

Ur innehållet

SAFe-ramverket, dess värderingar och Lean-Agile-princer

 • Kvalitativ arkitektur och DevOps-metoder
 • Kanban för att facilitera team och värdeströmmar
 • Bygg högpresterande team
 • Förbättra interaktionen mellan teamen och andra intressenter

Fördjupning

SAFe® Lean Portfolio Management

I denna tredagarskurs kommer du som deltagare att lära dig de praktiska verktyg och metoder som är nödvändinga för att implementera Lean Portfolio Management, Agile Portfolio Operations och Lean Governance.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som jobbar som IT-chef, CTO, Agil coach, Release Train Engineer eller SAFe-konsult.

Kurslängd: 3 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Du bör ha en grundläggande förståelse för vad agila metoder är och ha gått kursen Leading SAFe.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe® Lean Portfolio Manager. Du har 30 dagar på dig, efter avslutad kurs, att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök.

Ur innehållet

Du kommer att lära dig:

 • Introducera och applicera Lean Portfolio Management (LPM)
 • Etablera Strategy and Investment Funding
 • Applicera Agile Portfolio Operations
 • Applicera Lean Governance

Fler nöjda kunder

Fler nöjda kunder