Grundutbildning - Fördjupning

Scrum

Scrum är ett agilt ramverk som används för att utveckla, skapa och förvalta komplexa produkter.

Grundutbildning

Scrum introduktion

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Du får lära dig

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. Våra kursledare har hjälpt företag och förvaltningar under flera år och utöver våra öppna, schemalagda kurser genomförs företagsinterna utbildningar så gott som varje vecka runtom i Sverige!

Cer­ti­fi­e­rings­för­be­re­dan­de

Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök. Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org. Efter genomförd kurs får du ett lösenord via Scrum.org.

Kurs­ma­te­ri­al

Kursmaterialet är på engelska

Målgrupp: Utbildningen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum Master/Teamcoach för ett agilt team. Den lämpar sig också för dig som är teammedlem eller om du arbetar väldigt nära ett agilt team och önskar få en djupare förståelse för Scrum.

Kurslängd: 2 dagar

 

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

Scrum master med certifiering

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Du får lära dig

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. Våra kursledare har hjälpt företag och förvaltningar under flera år och utöver våra öppna, schemalagda kurser genomförs företagsinterna utbildningar så gott som varje vecka runtom i Sverige!

Cer­ti­fi­e­rings­för­be­re­dan­de

Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök. Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org. Efter genomförd kurs får du ett lösenord via Scrum.org.

Kurs­ma­te­ri­al

Kursmaterialet är på engelska

Målgrupp: Utbildningen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum Master/Teamcoach för ett agilt team. Den lämpar sig också för dig som är teammedlem eller om du arbetar väldigt nära ett agilt team och önskar få en djupare förståelse för Scrum.

Kurslängd: 2 dagar

 

Fördjupning

Scrum MASTERn och produktägaren - hur samverkar de?

Du kommer lära dig hur man ska leda uppbyggnaden av högpresterande agila team och hur dessa team ska leverera maximalt affärsvärde som möjliggörs genom SAFe.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

Det här är kursen för dig som vill få en tidseffektiv överblick över båda rollerna och hur de samverkar med resten av teamet och organisationen! Kanske ska du kliva på som Scrum Master eller Produktägare i ett team? Kursen ger dig kött på benen både i den egna rollen och förståelse för en av dina viktigaste samarbetspartners.

Kanske är du chef och vill implementera rollerna hos dig? Då har du nytta av att den här kursen ger dig förståelse för hur Scrum fungerar på systemnivå. 

Kanske är du bara nyfiken på ramverket Scrum? Kursdagen ger dig koll på hur olika roller och aktiviteter knyts ihop med det stora målet i sikte: att skapa värde för kunder och användare.


Målgrupp: Kursen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum master eller Produktägare för ett agilt team, eller för dig som jobbar eller är på väg mot att jobba nära teamet eller någon av rollerna.


Kurslängd:
 1 dag, 9.00-17.00

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. 

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Ingen certifiering.

Ur innehållet

· Introduktion till agila metoder

· Introduktion till Scrum som ramverk

· Scrum Masterns roll och ansvar

· Produktägarens roll och ansvar

· Scrum-aktiviteterna och hur rollerna samverkar kring dessa

· Att organisera krav i backlog

· Din första verktygslåda och hur du kan utvecklas i rollen