Grundutbildning - Fördjupning

Scrum

Scrum är ett agilt ramverk som används för att utveckla, skapa och förvalta komplexa produkter.

Grundutbildning

Scrum introduktion

Scrum är ett av de mest populära agila ramverken. Det är ett effektivt ramverk för att möjliggöra att det som skapar värde levereras snabbt samtidigt som vi får medarbetare som utvecklas och är motiverade.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta i ett Scrum-team och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Du får lära dig

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Vi dyker ner i grunderna i Scrum och tittar på roller, mötesformer och verktyg, men även mjuka värden som agilt ledarskap och självstyrande team som är grundförutsättningar i Scrum. Våra kursledare har hjälpt företag och förvaltningar under flera år och utöver våra öppna, schemalagda kurser genomförs företagsinterna utbildningar så gott som varje vecka runtom i Sverige!

Målgrupp: Utbildningen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum Master/Teamcoach för ett agilt team. Den lämpar sig också för dig som är teammedlem eller om du arbetar väldigt nära ett agilt team och önskar få en djupare förståelse för Scrum.

Kurslängd: 1 dag

Kursmaterial: Kursmaterialet är på engelska.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

Scrum master med certifiering

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Du får lära dig

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. Våra kursledare har hjälpt företag och förvaltningar under flera år och utöver våra öppna, schemalagda kurser genomförs företagsinterna utbildningar så gott som varje vecka runtom i Sverige!

Målgrupp: Utbildningen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum Master/Teamcoach för ett agilt team. Den lämpar sig också för dig som är teammedlem eller om du arbetar väldigt nära ett agilt team och önskar få en djupare förståelse för Scrum.

Kurslängd: 2 dagar

Kursmaterial: Kursmaterial är på engelska

Certifiering: Certifieringsförberedande, Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök

Fördjupning

Scrum MASTERn och produktägaren - hur samverkar de?

Det här är kursen för dig som vill få en tidseffektiv överblick över båda rollerna och hur de samverkar med resten av teamet och organisationen! Kanske ska du kliva på som Scrum Master eller Produktägare i ett team? Kursen ger dig kött på benen både i den egna rollen och förståelse för en av dina viktigaste samarbetspartners.

Kanske är du chef och vill implementera rollerna hos dig? Då har du nytta av att den här kursen ger dig förståelse för hur Scrum fungerar på systemnivå. 

Kanske är du bara nyfiken på ramverket Scrum? Kursdagen ger dig koll på hur olika roller och aktiviteter knyts ihop med det stora målet i sikte: att skapa värde för kunder och användare.


Målgrupp: Kursen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum master eller Produktägare för ett agilt team, eller för dig som jobbar eller är på väg mot att jobba nära teamet eller någon av rollerna.


Kurslängd:
 1 dag, 9.00-17.00

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. 

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Ingen certifiering.

Ur innehållet

· Introduktion till agila metoder

· Introduktion till Scrum som ramverk

· Scrum Masterns roll och ansvar

· Produktägarens roll och ansvar

· Scrum-aktiviteterna och hur rollerna samverkar kring dessa

· Att organisera krav i backlog

· Din första verktygslåda och hur du kan utvecklas i rollen

Fördjupning

Scrum MASTER Developer

Scrum Developer Certified (SDC) är en grundkurs för dig som jobbar eller interagerar med ett Scrum-team som sysslar med mjukvaruutveckling. Syftet med kursen är att säkerställa att du som är med i teamet ska ha tillräckligt kunskap om Scrum för att kunna bidra på ett effektivt sätt.

Du kommer att lära dig grunderna i Scrum och dess centrala principer och värderingar, samt hur dessa appliceras i agila projekt.

 

Kursen täcker arbetet från ax till limpa, från hur man bör organisera sitt team till hur man levererar värde till slutkunden. För att hjälpa dig att lyckas med det så kommer kursen att täcka följande områden:

  • Organisation – Vilka roller bör finnas i teamet?
  • Säkerställande av kvalité
  • Förändringshantering enligt Scrum
  • Riskbedömning och riskhantering
  • Planering, utförande och implementation
  • Utvärdering och retrospektiv

 

 

Kursen är under två dagar och kräver inga förkunskaper. Du kommer efter kursen att ha möjlighet att certifiera dig som ”Scrum Developer Certified”.

 

 


Kurslängd:
 2 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. 

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: Certifiering ingår