Grundutbildning - Fördjupning

Scrum

Scrum är ett agilt ramverk som används för att utveckla, skapa och förvalta komplexa produkter.

Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.

Grundutbildning

Scrum master med certifiering

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Du får lära dig

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. Våra kursledare har hjälpt företag och förvaltningar under flera år och utöver våra öppna, schemalagda kurser genomförs företagsinterna utbildningar så gott som varje vecka runtom i Sverige!

Cer­ti­fi­e­rings­för­be­re­dan­de

Kursavgiften omfattar ett certifieringsförsök. Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org. Efter genomförd kurs får du ett lösenord via Scrum.org.

Kurs­ma­te­ri­al

Kursmaterialet är på engelska

Målgrupp: Utbildningen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum Master/Teamcoach för ett agilt team. Den lämpar sig också för dig som är teammedlem eller om du arbetar väldigt nära ett agilt team och önskar få en djupare förståelse för Scrum.

Kurslängd: 1 dag

 

Fördjupning

Scrum MASTERn och produktägaren - hur samverkar de?

Du kommer lära dig hur man ska leda uppbyggnaden av högpresterande agila team och hur dessa team ska leverera maximalt affärsvärde som möjliggörs genom SAFe.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er

I denna tvådagarskurs får du förståelse för rollen som Scrum Master i en miljö med SAFe. Till skillnad från en traditionell utbildning för Scrum Masters som fokuserar mer på teamnivå, skapar denna kurs en förståelse för rollen i hela verksamheten och förbereder dig på att planera och genomföra PI Planning, det primära verktyget för att få samsyn genom olika nivåer i en SAFe organisation.

Kursen inkluderar nyckelkomponenterna för SAFe, hur Scrum underlättar i verksamheten och hur man genomför Iteration Planning.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer som är nya i sin roll som Scrum Master eller personer som vill skapa bättre förståelse för rollen och hur den fungerar i en verksamhet med SAFe.

 • Nya eller befintliga Scrum Masters
 • Teamledare
 • Release Train Engineers


Kurslängd:
2 dagar, 9.00-17.00

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. Alla personer som arbetar i en agil miljö eller transformation är välkomna.

Pris kurs inkl. certifiering: 20 450 SEK

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på engelska ingår, kursen hålls på svenska.

Certifiering: SAFe Scrum Master (SSM) certifiering ingår.

Ur innehållet

 • Beskriva Scrum i en SAFe organisation.
 • Axla rollen som Scrum Master inom SAFe
 • Facilitera Iteration Planning & Iteration execution
 • Program Increment (PI) från ett Scrum Master-perspektiv
 • Bygga högpresterande team genom att vara en bra ledare och coach.
 • Identifiera nyckelkomponenterna i en agil utveckling
 • Identifiera nyckelelementen i Scrum
 • Utforska Scrum i en SAFe kontext.
 • Roller & ansvar för en Scrum Master.