Grundutbildning

siam introduktion

I denna introkurs så kommer du att få en förståelse för vad SIAM är och består av, vilket värde en fungerade SIAM-modell kan ge och skapa insikter för de centrala komponenterna kring metoden. Du kommer också att få förmågan att kunna resonera kring risker, utmaningar och svagheter med SIAM.

Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande med en trygg lösning för att hålla utbildningen på plats hos er eller digitalt. Du kan själv anmäla dig till en schemalagd kurs. Våra schemalagda kurser levererar vi på remote tillsammans med vår partner Informator.

Du får lära dig

Under utbildningen SIAM introduktion får du lära dig b.la. Syftet och värdet av SIAM, drivande faktorer, strukturer, färdplan för implementering, roller och ansvar, praktiska tillämpningar, processer, samverkan samt utmaningar och risker i implementation och drift.

Du kan anmäla dig själv till en schemalagd kurs. Är ni fler på företaget som vill gå kursen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett bra erbjudande för att hålla utbildningen på plats hos er eller helt digitalt.

Målgrupp:

 • Affärsverksamhetens IT Governance, strategiska och taktiska beslutsfattare
 • Affärsverksamhetens IT beställarorganisation, inklusive tjänsteägare, leveransansvariga
 • Tjänsteleverantörers Service Management personal
 • Tjänsteleverantörers IT Governance, beslutsfattare
 • Service Integratörer, kontoansvariga
 • ITSM / ITIL® processägare, process-ansvarig


Förkunskaper:
Kursen kräver inga förkunskaper i SIAM, men riktar sig till dig med erfarenhet som i ”målgrupp”

Kurslängd: 1 dag

Pris kurs: 10 950 SEK

Kursmaterial:Kursen hålls på svenska med engelskt kursmaterial. Våra öppna kurser genomförs med svenskspråkig instruktör, kundanpassat kan vi även genomföra kursen även på engelska.

Ur innehållet

 • Du lär dig

  • Förutsättningarna för att etablera SIAM
  • Syftet och värdet av SIAM
  • Drivkrafterna för en etablering av SIAM
  • SIAM strukturerna
  • Struktur för etablering av SIAM
  • Roller och ansvar
  • Processer i SIAM
  • Utmaningar, risker i implementation och drift

  Innehåll

  Förutsättningar för SIAM

  • Förståelse för Service Management
  • Vikten av procesesser
  • Vikten av tjänster och tjänstestrukturer

  Service Integration and Management

  • Syftet
  • Drivkrafter
  • SIAM och andra ramverk
  • SIAM – Ecosystem och strukturer
  • Roller och Ansvar
  • Hur etablera SIAM
  • SIAM processer
  • Utmaningar och risker
OBS - Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov! Denna kurs passar att leverera anpassat till t.ex. en ledningsgrupp.