Simulering

Simulering ITSM

Simulering ITSM är en interaktiv och givande utbildning som ger dig en djupare förståelse för vikten av tydlighet i roller, processer och kommunikation.

Du får lära dig

Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänstleverans.

Simuleringsformatet är mycket bra som kickoff-aktivitet eftersom utbildning och teambuilding kombineras på ett underhållande och lärorikt sätt. Det är även ett effektiv sätt att stärka relationen mellan er IT-organisation och, till exempel, leverantörer.

  • Tänk teambuilding, engagemang, glädje och energi det slår gnistor om.
  • Tänk medarbetare, chefer och ledningsgrupper som i ombytta roller upplever en förbättringsresa ihop.
  • Tänk ökad insikt och kunskap om hur best practice kan skapa nyttor och kundvärden i er verksamhet.
  • Tänk att över 1500 deltagare i tre världsdelar fått med sig reflektioner och förbättringsförslag kopplat just deras utmaningar i vardagen.

Det ger styrka och inspiration för framgång!

Olingo kan erbjuda marknadens enda(?) halvdagssimulering i ITIL och IT Service Management. Läs mer här.

SIMULERING - ett utbildande rollspel

Simuleringen består av tre rundor. Samtliga deltagare tilldelas roller och motsvarande instruktioner från start. Scenariot bygger på en fiktiva organisation med verkliga utmaningar. Halva rummet representerar verksamheten medan andra hälften representerar IT.

Till sin hjälp kan verksamhetsrollerna övervaka sin ekonomi och sitt IT-stöd från en dashboard (enligt bilden nedan). Efter varje runda görs en utvärdering för att lyfta fram vad som gick bra, vad som gick mindre bra och vad som behöver göras för att förbättra situationen. Efter tredje rundan bör verksamheten och IT hittat effektiva arbetssätt som leder till att samtliga delar av den fiktiva organisationen är lönsamma.

Kursen levereras i samarbete mellan Olingo & ComAround. OBS - Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!