Mål 2022

Målmall för 2022 att fylla i: Skriv ut mallen och fyll i med mål och aktiviteter som kommer leda till målet. Vad ska du fira med när målet är uppfyllt? Och när det är klart så fyll i det datumet. I delen med ”Jag har:” sätt ett kryss och checka av varje gång du gjort aktiviteten. Sätt upp dina mallar där du ser dem, då ökar möjligheten att du uppfyller målen. Lycka till!

Agil ordlista

I den agila världen finns det många termer att hålla reda på - just nu lånar vi många ord från engelskan men vad betyder och innebär de egentligen med svensk beskrivning? Vi har märkt att det ibland kan uppstå förvirring kring vissa uttryck och har därför satt ihop en ordlista som verkar som en guide för vissa av de agila uttryck du kan stöta på. Slit den med hälsan!

ITSM - Enligt Olingo

Syftet med detta white paper är att beskriva vad ITSM (IT Service Management) och ITIL® är och vad det ska användas till. PDF-dokumentet beskriver även kortfattat ett antal andra ramverk och modeller inom ramen för ITSM och hur ITIL förhåller sig till dessa.

Ramverk och Modeller

Detta white paper beskriver, på en hög nivå, ett antal ramverk och modeller som, på ett eller annat sätt, är kopplade till IT Service Management (ITSM). Det kompletterar ett annat white paper, ITSM enligt Olingo, som förklarar vad IT Service Management är och innebär.

5 steg

Utbudet av etablerade modeller för att skapa en strategi är inte speciellt stort och på begäran har vi på Olingo tagit fram den kompletta 5-stegsguiden för vad man ska tänka på vid framtagandet av en IT-strategi.
Sammanhang, process, scope/format, nuläge & etablering.

Ett år efter GDPR - vad borde finnas på plats?

Känner du dig otrygg med att din organisation inte har det mesta kring GDPR på plats? Var lugn! Vår GDPR-expert Ammi Södergård berättar i detta whitepaper vad ni borde göra, vad man börjar med och hur man får med sig de anställda på tåget.